Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Direktdemokrati – politisk kraft som växer

För första gången i svensk historia kandiderar ett direktdemokratiskt parti till riksdagen. Efter 20 år som politisk rörelse enas fyra partier och bildar Direktdemokraterna.

Rösträtten – ett system i ständig förändring

Röstsystemet i Sverige har förändrats mer än tio gånger de senaste hundra åren. Det fanns en tid när inte kvinnor eller socialbidragstagare fick rösta. Det fanns en tid när endast de med fastigheter fick rösta i kommunval. Röstsystemet utvecklas hela tiden. Nu är det dags igen! Denna gång för allmän rösträtt i sakfrågor.

De senaste åren har det gått framåt för demokratirörelsen både internationellt och i Sverige. I EU har det införts en förordning för rätten till medborgarinitiativ (ECI). Finland och Estland har redan utvecklade system för e-demokrati, men den största förebilden är Schweiz, där folket varit med och tagit politiska beslut i över 200 år. Kan de – så kan även vi i Sverige.

Vad är direktdemokrati?

Direktdemokrati som ideologi innebär att komplettera den vanliga representativa demokratin med inslag av folkstyre genom kontinuerliga folkomröstningar i sakfrågor. Tanken är att väljarna ska kunna påverka politiken även mellan de ordinarie valen.

DD har inget partiprogram

Vi är sakpolitiskt och ideologiskt obundet. Vårt mål är att varje medborgare ska kunna rösta direkt i alla stora frågor i riksdagen. Vi vill att folkets röst ska bli hörd. Det är vårt enda syfte och den enda punkten i vårt partiprogram.

Hur ska det fungera i praktiken?

Direktdemokraternas grundidé är att det genomförs folkomröstningar på internet i de politiska sakfrågor som engagerar människor. DD röstar sedan i riksdagen (eller kommunen), så som folket har röstat på nätet i den aktuella frågan. Förutom att få rösta i sakfrågorna vill vi även att alla ska få möjlighet att komma med politiska förslag som DD ledamöter gör om till riktiga motioner.

Motverkar det demokratiska underskottet

Det finns ett demokratiskt underskott i dagens samhälle. Antalet medlemmar i de etablerade partierna har minskat drastiskt de senaste decennierna. Samtidigt flyttas allt fler beslut till EU och företag och lobbyism har skaffat sig ett allt större inflytande de senaste åren.

Allt färre bestämmer allt mer

Direktdemokraterna menar att allt färre individer står för en allt större del av de beslut som påverkar samhället i stort och smått i allt från internationella frågor till lokala angelägenheter i kommunen och landsting.

Botemedlet mot lobbyism och korruption

Den deltagande demokratin – som direktdemokrati innebär – öppnar dörren för omröstningar i sakfrågor och ger även medborgarna möjlighet att utveckla nya politiska frågor. Samhället i stort kommer att kunna dra nytta av att många fler människor bidrar med sina kunskaper, åsikter och erfarenheter. Detta kommer att ge bättre förankrade beslut än vad vi har idag.

Vi vill inte på något sätt försöka ersätta politikerna eller byta ut det politiska systemet. Vi vill att alla medborgare ska få vara delaktiga och kunna påverka vårt gemensamma samhälle. Så som idén om demokratin var tänkt från första början.

—————————————————————-
För mer information, se vår hemsida: www.direktdemokraterna.se
För kontakt: press@direktdemokraterna.se
Pressbilder och PDF-dokument: www.direktdemokraterna.se/press/

Copyright © 2014 Direktdemokraterna, All rights reserved.

 

Tagged with:
Posted in Press

Den 4e april godkände valmyndigheten partiets ansökan om registrering av partibeteckning

20120704180029.066

Vi började samla namnunderskrifter för Aktiv Demokrati ca 2008. Efter många år av hårt slit med kampanjer ute på stan och på nätet hade vi äntligen lyckats få in 1500 underskrifter. Den 20e februari lämnade vi in namnen till valmyndigheten.
Read more ›

Posted in Nyheter

Stadgar 2014-04-28

Se forumet för vad som är nytt i denna version.

§ 1 Stadgar för partiet Direktdemokraterna

Detta är stadgarna för rikspartiet Direktdemokraterna, i det följande omnämnt som “partiet”. Stadgarnas funktion är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska organiseras. I reglementet finns kompletterande bestämmelser. Såväl stadgar som reglemente ska finnas tillgängliga för allmänheten via partiets hemsidor.
Read more ›

Posted in Stadgar

Flytande eller direkt demokrati på riksnivå?

Flytande eller direkt demokrati?

Ska vi ha flytande eller direkt demokrati på riksnivå i Direktdemokraterna?

Extramöte torsdag 24/4 19:00 (Skype)

Instruktioner: Lägg till peter.iwanek som kontakt i Skype, så hjälper vi dig.

Ett principbeslut har inte fattats i frågan och vi behöver fatta det inför lanseringen. För att diskussioner och framtida beslut ska vara förankrat är det viktigt att så många som möjligt deltar i mötet.

Det är förmodligen givet var alla medlemmar i Aktiv Demokrati står i den här frågan, så det kanske tycks märkligt att lyfta frågan här, men vi behöver ha en tydlig och gemensam linje så att det inte är några tveksamheter i press, marknadsföring och övriga kanaler.

Eftersom kompromissen gällande kommunalt självstyre i frågan endast gällde kommuner är det hög tid att fatta beslut i frågan på riksnivå.

Instruktioner för hur man installerar och använder Skype finns här:

http://aktivdemokrati.se/kalendarium/

Posted in Demokrati, Event

Kalendarium

Kalender

För att det ska bli enklare för alla att hålla reda på alla möten och evenemang har jag skapat en kalender. Tanken är att lägga till allt som rör Aktiv Demokrati/Direktdemokraterna i den.

Du hittar kalendern här. Det finns även länkar under “Vårt parti” och “Medlem”.

Tagged with: , , , ,
Posted in Demokrati, Event, Nyheter

Almedalsveckan 2014

Foto: Region Gotland

Direktdemokraterna ska till Almedalsveckan 2014, 29 juni – 6 juli.

(Detta är en projektsida som löpande kommer att uppdateras.)

Read more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Nyheter

Allmän information till alla med Gmail-epost

gmail-problem-epost

Allmän information.

Igår upptäckte vi att mejl från Gmail, Googles eposttjänst, har svartlistats hos en spamtjänst. Det innebär att det kan vara svårt att skicka mejl från Gmail-adresser till en mängd olika mottagare.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail/Lp_yylgKJ24%5B1-25-true%5D

Om du får ett felmeddelande när du skickar från Gmail, prova att använda en annan epost om möjligt. Alternativt kan du kontakta mig (https://www.facebook.com/peter.iwanek) så hjälper jag dig tillrätta.

Mitt användarnamn på Skype är peter.iwanek om du föredrar Skype. Alternativt kan du svara på det här inlägget så hjälper jag dig.

MVH
Peter Iwanek
Medlemssupporter Aktiv Demokrati

Posted in Nyheter

En ny logotyp för Direktdemokraterna

partiloggor

Vi är på väg att gå samman med DemoEx och tillsammans byta namn till Direktdemokraterna.

Hur ska vår nya logotyp för Direktdemokraterna se ut?

Diskussioner kring logotyp brukar vara livliga med ständigt nya förslag. Kärngruppen för AD och nya Direktdemokraterna har gett Peter Iwanek i uppdrag att ta fram ett par förslag för vår nya logotyp. Snart vill vi trycka flygblad, tröjor och plakat för valkampanjen och därför behöver vi komma till beslut nu. Diskussion har pågått ett bra tag på möten och i forum.

Vi har en gemensam omröstning för alla i nya Direktdemokraterna där du kan rangordna förslagen samt även lägga till egna förslag. Eftersom denna ska vara öppen för medlemmar både i Aktiv Demokrati, Demoex och Äkta Demokrati, har vi utsett administratörer från respektive parti som kommer att godkänna ansökan för att få rösta.

Vi har också en extra ja/nej-omröstning för Aktiv Demokrati för att godkänna det här upplägget.

Vi ger Peter mandat att komma med en färdig version av logotypen, baserat på det vinnande förslaget.

logga-a

logga-b

logga-c

D

DD_logoskiss

 

RÖSTA HÄR:
GOV Omröstning för AD/DD/ÄD: Välj logotyp
Omröstning för AD: Godkänn tillvägagångssättet

Posted in Nyheter, Omröstningar

Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013

Protokoll:
Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013
PDF-version

Datum:
2013-06-10 — 2013-08-06

Plats:
Möte via Internet
http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=142&start=0&sk=s&sd=a

Dagordning:

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
02. Fastställande av dagordning
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
04. Val av 2 justerare
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
06. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
08. Verksamhet:
08A. Verksamhetsberättelse
08B. Fastställande av resultat och balansräkning
08C. Framläggande av revisionsberättelse
08D. Beslut om ansvarsfrihet
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
09. (utgår)
10. Val till förtroendeuppdrag:
10A. Val av ordförande och vice ordförande
10B. Val av kassör och medlemsadministratör
10C. Val av sekreterare
10D. Val av medlemssupporter
10E. Val av revisorer och revisors suppleant
11. Övriga frågor.
Tagged with: ,
Posted in Protokoll

Att definiera ordet Demokrati

Uppslagsverk

Under vår konferens i Frustuna 2013 hade vi en session för att definiera ordet demokrati. Vi blev inte klara, men kom med några förslag och några frågor.
Read more ›

Posted in Demokrati, Nyheter, Protokoll