Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Internationellt

Många vill på något vis förbättra demokratin. Det är en i det närmaste universell rörelse. Här ingår medborgardialog och användandet av ny teknologi för att förbättra kommunikationen.

Democracy International är en internationell sammanslutning av de som vill stärka och främja inslaget av direkt demokrati genom bland annat medborgarförslag, folkinitiativ och fler folkomröstningar.

E2D International är en paraplyorganisation för partier så som Aktiv Demokrati, som använder partiformen som en kanal för flytande och direkt demokrati.

Aktiv Demokrati verkar på riksplanet i Sverige som en del av E2D-rörelsen.

Det behövs även en sammanslutning och organisation i Sverige som i bredd motsvarar Democracy International. För detta finns Föreningen för Direktdemokrati som startades 2012.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Internationellt
6 comments on “Internationellt
 1. Ja absolut. Det är målet. Att vara den organisation folk kommer till när de vill ha hjälp med att genomföra en folkomröstning både på kommunal nivå och på EU nivå (som börjar gälla den 1 April 2012). FFDD borde ta på sig rollen som informator för folket.

 2. Dvs FFDD borde verka för att bygga en infrastruktur för att genomföra folkomröstningar. Både på internet, men även manuellt.
  Den andra stora utmaningen är att nå ut med information till såväl kommunerna själva som deras medborgare. Sveriges Kommuner & Landsting, som har ansvaret för att informera om folkinitiativet, har inga sig resurser att genomföra någon nationell informationskampanj. Jag föreslår därför att FFDD ansöker om bidrag från arvsfonden för att genomföra detta som ett folkbildningsprojekt. Studiefrämjandet har visat stort intresserade av ett samarbete. De är en rikstäckande organisation som jobbar med folkbildning.

 3. Bra att det fins ideer. Jag känner stor frustration och tycker allt är otillräcklig. Men allt med det här ligger rätt i tiden. Via twitter har jag kontakt med massa människor som är trötta på det i urartande eskalerade sammhälle vi har nu. Jag skal verka för Demokracy International.

 4. Väger mellan det lr anarki/och ev ett kort krig på okända fronter. Alla öppningar finns. Bara,hur odemokratiskt det änlåter,är öppna. Om påtryckningarna(spänningen)är stor nog.

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>