Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Redovisning, verksamhetsåret 2012

pengar

Resultaträkning för 2012. Intäkter 11411 kr. Utgifter 19213 kr. Resultat: -7802 kr.

Posted in Ekonomi

Redovisning, verksamhetsåret 2011

pengar

Resultaträkning för 2011. Intäkter 4445 kr. Utgifter 1799,25 kr. Resultat: 2645,75 kr.

Tagged with:
Posted in Ekonomi

Redovisning, verksamhetsåret 2010

pengar

Resultaträkning för 2010. Intäkter 7998 kr. Utgifter 2080 kr. Resultat: 5918 kr.

Tagged with:
Posted in Ekonomi

Redovisning, verksamhetsåret 2009

Summa utgående saldo 2009-12-31: 1,222.75 kr Utgående saldo Payson 2009-12-31: 590 kr. …

Posted in Ekonomi

Redovisning, verksamhetsåret 2008

DATUM: TILL/FRÅN TILL/FRÅN KONTO: BELOPP (SEK): UTGÅENDE SALDO (SEK): ANTECKNINGAR: 2008-10-08 INTERNET Medlemsavgifter 2008 70,00 1333,00 medl + frivilligt bidr 30 2008-09-08 INTERNET Medlemsavgift 2008 100,00 1263,00 + frivilligt bidrag 80 2008-08-20 INTERNET Medlemsavgift 2008 20,00 1163, …

Posted in Ekonomi

Redovisning, verksamhetsåret 2007

2007 hände det inte så mkt med ekonomin i AD.. Utgående saldo 071231 1.153,00 2007-08-06 TALK ACTIVE I/S 413 10 00-4 20273082 webhotell + domän tom 080728 -137,50 1. …

Posted in Ekonomi

Redovisning, verksamhetsåret 2006

Undertecknad får lämna följande redovisning för det gångna verksamhetsåret 2006; Bokförda transaktioner ———————- Datum Till/Från______________________ Belopp+/-_____ Utg. …

Posted in Ekonomi

Bokföring 051022-060507

Bokföring 051022-060507 Ingående balans 585 kr Intäkter Medlemsavgifter+ frivilliga bidrag: 1650 kr Utgifter Plusgirot, årsavgift: -370 kr Utgående balans 1865 kr Resultat +1280 kr 060507 Magnus Gustavsson, kassör Aktivdemokrati

Posted in Ekonomi

Kontoutdrag sedan jag tog över som kassör 051022

Följande transaktioner har skett inkl. …

Posted in Ekonomi