Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Starta ny lokalavdelning

Denna sida är ett utkast och förslag till beslut:

Finns det inte en lokalgrupp i ditt område? Vi kan hjälpas åt att starta en grupp!

Skriv till oss på kontakt@aktivdemokrati.se eller i vårt forum för nya lokalavdelningar.

Kriterier och ansvar för lokalgrupper

För att gruppen ska godkännas ska

 • tre personer bosatta i området var och en för sig meddela att de vill starta en lokalavdelning samt ange namnet vem de vill ha som kontaktperson.

Gruppens ansvar

 • följa Aktiv Demokratis stadgar och partiprogram
 • bestå av minst tre aktiva medlemmar
 • vara öppen för alla AD-medlemmar
 • ha en utsedd kontaktperson
 • ha minst 10 lokala aktiviteter per år med minst 3 deltagare

Kontaktpersonens ansvar

 • Deltaga i nationella koordinatormöten (via röstchatt) minst var tredje månad
 • Rapportera verksamhetsberättelse senast i mars för föregående år.

Verksamhetens mål

Den lokala verksamheten kan spegla de arbetsgrupper vi har nationellt. Speciellt viktiga är:

Värvning och Aktivism: Att värva nya deltagare, att locka väljare och att sprida direktdemokrati och kunskapen om kommunens politik. Målgrupper är i första hand Internetanvändare och politiskt intresserade invånare.

Design: Partiets information ska vara aktuell och lätt att ta till sig. Vi strävar efter ett genomtänkt och konsekvent bild- och skriftspråk.

Press: Dokumentera den politiska historia som skrivs. Tillhandahålla bildmaterial åt hemsidan kan vara intressant. Skapa ett pressarkiv för protokoll etc.

 

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF