Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Arbetsgrupper

Värvning Design Aktivism Support Press Tankesmedja Samordning Teknik Juridik

Uppe: Övergripande (Tankesmedja, Juridik)
Nere: Detaljer (Teknik, Design)
Vänster: Personligt (Värvning, Support)
Höger: Grupper (Aktivism, Press)
Ytterst: Omvärlden
Innerst: Internt

Alla med förtroendeuppdrag (förrutom revisorerna) kommer att förväntas deltaga på våra samordningsmöten (via Mumble) varannan vecka. Kan man inte deltaga ska man avge rapport skriftligt eller via en annan deltagare. Är personen frånvaranade vid flera möten behöver förtroendeuppdraget gå till en ny person.

Jag hoppas vi kan hitta frivilliga till alla grupper. Men jag kommer att se till att vi till att börja med hittar någon att leda gruppen SUPPORT som på sätt och vis tar rollen som “valberedning” för att fylla övriga poster.

Kom med kommentarer i vårt forum

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF