Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Medlemsguide

Medlemsguide Aktiv Demokrati

Här hoppas vi ge dig en startpunkt för att hitta rätt i partiet, samt i olika gemenskaper och engagemang i partiet. För att förstå partiets politik bättre är hemsidans information om Direktdemokrati en utmärkt startpunkt. Du är alltid varmt välkommen att kontakta Medlems och Prenumeration support för dina frågor.

Bli Medlem

Medlemsskap kostar en valfri summa på minst 1 kr och är en årlig avgift.  Instruktioner finns på sidan Bli medlem. Det går bra att bara registrera ett konto på hemsidan, och du blir då en “Prenumerant” som får tillgång till partiets forum och våra informationsutskick.

Gemenskaper

Hemsida och Forum

En stor del av partiets aktivitet hittar du på hemsidan i form av information, och på forumet där partiets aktiviteter sker helt öppet och där alla är välkomna att komma med sina tankar och funderingar. Allas synvinklar är viktiga, och eftersom vi är ett tvärpolitiskt parti finns det inga felaktiga eller dumma åsikter eller tankar. Gemenskapen byggs till stor del på nätet och partiets processer och arbetsgrupper finns där, så vi uppmuntrar dig att delta där även om det i dagsläget är ganska osorterat. Forumet och hemsidan utvecklas hela tiden och vi kommer att bli bättre och bättre på att underlätta att hitta rätt. Registrera dig med en användare på hemsidan om du ännu inte har gjort det.

Lokala grupper

Vi har i dagsläget lokala grupper i bl a Stockholm, Göteborg, Skåne och Linköping. Fullständig lista hittar du här. Bor du i närheten av någon grupp så kontakta gärna kontaktpersonen för den gruppen. Grupperna ger möjlighet till en personlig kontakt och gemenskap och utgör grunden för lokala aktiviteter. Saknar du en lokal grupp så kontakta Medlems och Prenumeration support för hjälp att få kontakt med andra personer nära dig.

Mumble möten

I dagsläget sker även möten med röst-chatt via Mumble. Dessa möten annonseras på hemsidan och via partiets informationsutskick. Se instruktioner hur du sätter upp Mumble på din dator.
Arbetsgrupper

Det finns alltid mycket att göra för att förbättra partiet och dina kunskaper och ditt engagemang är värdefullt. Se en fullständig organisationslista där du kan hitta partiets olika arbetsgrupper och förtroendeuppdrag. Det finns också vakanta uppgifter och ansvarsuppgifter du gärna får ta dig an och du är alltid välkommen att föreslå nya arbetsgrupper eller uppgifter på forumet under Partiets Utveckling.

Principer

Följande principer utgör grunden för partiets arbete och värderingar.

Direktdemokrati

Inga maktstrukturer inom partiet är viktigare än medlemmarna, och varje person, struktur eller reglemente kan alltid ifrågasättas i diskussion och omröstning. Ordförande eller någon annan förtroendevalds röst är inte viktigare än någon medlems röst. De har ingen makt utom de befogenheter som är explicit givna för deras roller, och den direktdemokratiska ordningen har alltid sista ordet. Strukturer och förtroendevalda finns av praktiska skäl för att utgöra en funktion, inte en maktposition.

Transparens

Aktiviteter bör redovisas via information på hemsidan eller på forumet för att ge andra möjlighet att inspireras, reagera och ge förslag till pågående verksamheter. Även om den individuella medlemmen eller gruppen är fri att göra mycket på eget initiativ, är det alltid bättre att ta upp planer till diskussion på forumet för ökad transparens och större input från andra medlemmar.

Åsiktsfrihet och respekt

Åsikten är fri men bör uttryckas med respekt för andras åsikter och för andra personer. Det går alltid att argumentera mot någon annans åsikter på ett sakligt, tydligt och hövligt sätt. Detta är särskilt viktigt att tänka på då man anser att motparten brister i sitt sätt att uttrycka sig. Våra forumregler tillämpas på forumet och svensk lag gäller som överallt annars.

Initiativ

Partiet drivs av initiativ. Alla medlemmar är välkomna att prata för partiet, sprida information om partiet och ta fram förslag på material som partiet kan använda sig av. Framträdande i media, material med partiets logga eller namn på, eller annan aktivitet som framstår som att partiet officiellt står bakom, bör givetvis godkännas i partiet.

Beslutsordning

Var och en är fri att bedriva aktivitet för partiet, men aktiviteter i partiets namn eller förändringar av partiets material, organisation osv måste alltid godkännas i forumet via allmänt medgivande eller via omröstning. Sådant som regleras av stadgarna eller reglementet måste uteslutande gå till omröstning, medan i övriga frågor bör sunt förnuft användas. Om en debatt uppstår kring en fråga eller någon begär omröstning, behöver en omröstning ske, annars kan även konsensus anses som ett giltigt beslut.

Vissa personer har via omröstning medgivits befogenheter för vissa typer av aktiviteter utan vidare omröstning i varje ärende.

Omröstningar

Vem som helst får starta en omröstning efter att frågan har getts tid att diskuteras i forumet. Läs mer i Reglementet. Ju mer lyssnande och samförstånd som uppnås vid diskussion, desto mindre risk att en omröstning genast åtföljs av ytterligare diskussioner och omröstningar. Vid mer komplexa frågor är det strategiskt klokt att ta in flera aktörers synvinklar i förslaget för att ge mer stöd vid omröstning. Ett valsystem är under utveckling och tas i bruk så snart det är färdigt. Omröstningar sker i dagsläget i forumet under Omröstningar.

De 2 vanligaste omröstningsmodellerna är:

- Ja / Nej / Vet Ej

- Rankning av flera förslag

Varje omröstning får ange vilken omröstningsmodell som används. Ett urval av modeller kommer att finnas tillgängliga i valsystemet när det tas i bruk.


Blogg

Partiets blogg handlar om partiets verksamhet och direktdemokrati i dess olika former och vad som händer på det området. Syftet med bloggen är information och utbildning till medlemmarna samt att synas i nätmedia och bloggsfären och på så sätt se till att fler hittar till partiet. Var och en som är medlem i partiet och tror sig ha något att bidra med på den fronten är välkomna att skriva på bloggen. Läs mer om regler för bloggen.

Partiets Organisation

- Samlad information om partiet

- Partiets organisation

- Styrelsen, funktionärer och arbetsgrupper

Medlemmar och prenumeranter

Medlem är en betalande medlem registrerad som partimedlem. Prenumerant är en person som inte är medlem i partiet men som har ett användarkonto på partiets hemsida eller som på annat sätt har begärt ta del av partiets informationsutskick.

Kontakt

Uppdaterade kontaktuppgifter hittar du här.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF