Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Samordning


Erika Johansson

Vi är den så kallade styrelsen eller ledningen. Samordning är kanske ett bättre ord eftersom det handlar om att samordna initiativ och aktiviteter mellan alla grupper och medlemmar i partiet.

Den stadgereglerade styrelsen med ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör hör hit. Men denna grupp ska även inkludera deltagare från de andra arbetsgrupperna, så att kommunikationen och samordningen kan fungera bra. För tydlighets skull ska det vara en person från varje grupp som ansvarar för att aktiviteten där inte avstannar och att det som sker kommuniceras med samordningsgruppen.

Samordningsgruppen ser till att varje arbetsgrupp har medlemmar och att dess aktivitet fortgår. Aktiviteter och projekt följs upp. Nya personer tillsätts vid behov för sammankallande och ledning av respektive grupp.

Att göra

 • Se till att organisationen fungerar
  • Följ upp alla uppgifter och projekt
 • Håll koll på alla grupper
  •  Sammankalla till möten
 • Tillsätt nya personer vid behov
 • Utveckla organisationen
 • Bokföring
  • Förklara vad pengarna går till

Funktionärer

 • Ordförande
 • Vide-ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Medlemsadministratör

 

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Samordning
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>