Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Den 4e april godkände valmyndigheten partiets ansökan om registrering av partibeteckning

20120704180029.066

Den 4e april godkände valmyndigheten partiets ansökan om registrering av partibeteckning. Nu har Sverige ett direktdemokratiskt parti!

Posted in Nyheter

Stadgar 2014-04-28

Stadgar för partiet Direktdemokraterna, som tidigare gick under namnet Aktiv Demokrati.

Posted in Stadgar

En ny logotyp för Direktdemokraterna

partiloggor

Hur ska vår nya logotyp för Direktdemokraterna se ut? Vi ger Peter Iwanek mandat att komma med en färdig version av logotypen baserat på det vinnande förslaget.

Posted in Nyheter, Omröstningar

Årsmöte för Aktiv Demokrati 2013

Årsmöte hölls i forumet under 2013-06-10 — 2013-08-06. Här är protokollet.

Tagged with: ,
Posted in Protokoll

Att definiera ordet Demokrati

Uppslagsverk

Rätten att få rösta, ge förslag, debattera och följa majoritetsprincipen vid oenighet.

Posted in Demokrati, Nyheter, Protokoll

Redovisning, verksamhetsåret 2012

pengar

Resultaträkning för 2012. Intäkter 11411 kr. Utgifter 19213 kr. Resultat: -7802 kr.

Posted in Ekonomi

Kallelse till Årsmöte 2013

Gavel action

Härmed kallas alla partimedlemmar i Aktiv Demokrati till ordinarie medlemsmöte på måndag 2012-06-10 kl 00.00 i forumet Årsmöte 2013.

Posted in Nyheter

Verksamhetsberättelse 2012

YEAR-IN-REVIEW-2012

Året 2012 började med en Helg- och familjekonferens. Vi var 11 deltagare samt några barn och en katt som träffades under ett par mörka dygn. Resten av året kom att domineras av förberedelserna, genomförandet och frukterna av Almedalsveckan.

Posted in Dokument

Hur inkluderas de som inte har internet?

ensam-liten-stuga

Vi tycker att det bör gå att få hjälp att rösta och delegera på bibliotek och kommunhus, eller platser som används som röstlokaler vid våra allmänna val.

Posted in FAQ

Årsmöte för Aktiv Demokrati 2012

Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2012 Datum: 2012-12-14 — 2012-12-25 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=134&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 02. Fastställande av dagordning. 03. …

Posted in Protokoll