Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Att definiera ordet Demokrati

Uppslagsverk

Under vår konferens i Frustuna 2013 hade vi en session för att definiera ordet demokrati. Vi blev inte klara, men kom med några förslag och några frågor.

Utdrag från samtalen:

Några anteckningar:

 • Vad menar vi med demokrati?
  • Etym.def. Demos (folk) Kratein (makt).

Fem förslag

 1. (a) Alla får komma till tals och bli lyssnade på tills personen är klar. (b) En klar beslutsprocess från åsikt till beslut. (c) Stöd för att fortsätta sin önskan.
 2. En icke hierarkisk struktur.
 3. Den enskildes rätt att vara med och bestämma i samhället.
 4. En beslutsprocess där berörda i ett visst område får vara med och fatta beslut, i de frågor de vill vara med och påverka i.
 5. Konsensus, konfliktlösning, majoritet, dialog, fri åsiktsbildning och att få tala och tänka fritt. Summan är större än alla enskilda åsikter sammanslaget.

Gemensamma rättigheter i en Demokrati

 • Rätten att få rösta
 • Rätten att få ge förslag
 • Rätten att få debattera
 • Följa majoritetsprincipen vid oenighet.

Vad är det som skiljer mellan demokrati och representativ demokrati?

Man måste vara folkvald representant för att ha fullständiga demokratiska rättigheter i en representativ demokrati.

Vad är det som skiljer mellan demokrati och direkt demokrati?
Direktdemokratirörelsen möttes i Gnesta
Direkt demokrati uppfyller rättigheterna för alla medborgare. Inga representanter finns.

Vad är flytande demokrati?

Direkt demokrati med möjlighet att delegera sin röst.

Se även mer om Demokrati i vår ordlista.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Demokrati, Nyheter, Protokoll