Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Monthly Archives: December 2012

Röstförmedlare

En röstförmedlare kan betraktas som en tjänsteman och politiskt neutral journalist

Posted in Ordlista

Vad har Aktiv Demokrati för politik?

politik

Aktiv Demokrati är strikt politiskt neutrala

Posted in FAQ

Kallelse till Årsmöte 2012

Alla partimedlemmar bör deltaga i det årsmöte som beskrivs i våra stadgar. Gå in i forumet för vårt årsmöte och svara under alla rubriker som är upplagda där.

Posted in Nyheter