Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Röstförmedlare

I Aktiv Demokrati kallas alla ledamöter som valts in i kommun, landsting, riksdag eller EU för röstförmedlare.

En röstförmedlare kan betraktas som en tjänsteman och politiskt neutral journalist. De ska enbart verka för att förmedla folkets röst till riksdagen och återföra riksdagens arbete till folket. Vid omröstningar måste de följa resultatet av omröstningen i Aktiv Demokratis valsystem. De är knapptryckare. Eventuella tal och debatter ska enbart användas för att läsa upp framröstade debattinlägg och sakligt redogöra för vad som kommit fram i den politiska diskussionen, där alla utanför riksdagen får vara med.

Det är viktigt att skilja på röstförmedlare och delegater.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Röstförmedlare
Posted in Ordlista
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>