Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Årsmöte för Aktiv Demokrati 2012

Protokoll:
Årsmöte för Aktiv Demokrati 2012
Datum:
2012-12-14 — 2012-12-25
Plats:
Dagordning:

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
02. Fastställande av dagordning.
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
04. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt.
06. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status.
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning med ledning av valsystemets status.
08.
08A. Verksamhetsberättelse
08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
08C. Framläggande av revisionsberättelse
08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret.
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
10.
10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant
11. Övriga frågor

01. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Jonas Liljegren är vald till mötesordförande och mötessekreterare.

02. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Mötet fanns vara i behörig ordning utlyst.

04. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Erika Johansson och Magnus Gustavsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande
justera protokollet.

05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt
Mötesordförande förklarade att kontrollen har gjorts och att denna punkt är avslutad.

06. Rapport ifrån valförrättare
Valsystemet fanns vara i bruk.

07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning
Mötets fortsatta dagordning fastställdes.

08A. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen skriven av Jonas Liljegren finns under länken nedan:
http://aktivdemokrati.se/nyheter/2012/verksamhetsberattelse-2011/

08B. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkningen för 2011 fastställdes. Se bilagan

08C. Framläggande av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen skriven av Roger Persson och Gil Roitto finns nederst i redovisnignsdokumentet.

08D. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten fastställd för 2013 enligt följande:

Utgifter:
Webb: 1000 kr
Kontoavgifter: 500 kr

Inkomster:
Medlemskap & donationer: 5000 kr.

Övriga utgifter beslutas om löpande med kännedom om överskott i partikassan.

10. Tillsättande av styrelseposter och revisorer

10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant
Till Revisor valdes Roger Persson och Lars-Onni Wik.
Magnus Gustavsson är revisorssuppleant.


11. Övriga frågor

Inga. Årsmötet avslutades den 25 december 2012

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Årsmöte för Aktiv Demokrati 2012

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Protokoll
One comment on “Årsmöte för Aktiv Demokrati 2012
 1. Magnus Gustavsson says:

  Ser bra ut!

  Justeras130117:
  Magnus Gustavsson

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>