Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2011

Stack of Documents

Början av 2011 var mycket händelserik, både i partiet och i vår omvärld. Island var en av de första länderna som drabbades av den ekonomiska krisen. Det blev inte bara stora protester utan även stora förändringar i folkets inflytande i politiken. Folket samlade sig för att gemensamt skriva en ny konstitution.

Skalven i omvärlden fortsatte med Den Arabiska våren med massprotester i Egypten följt av vidare protester i södra Europa och runt om USA, med samlingsnamnet Occupy. Senare på året hade rörelsen nått fram till Sverige där Aktiv Demokrati Göteborg syntes på Järntorget (Maneka och Jonas) och senare på Gustaf Adolfs Torg.

Aktiv Demokrati gick med i paraplyorganisationen Electronic Direct Democracy International genom att skriva under dess manifest om direktdemokratiska partier. Det har dykt upp många E2D-partier runt om i världen. Vi fick även ett systerparti i Finland, med namnet Aktiividemokratia.

Vi hade flera möten under februari. Vi började med natioinella möten via nätet med röstchatt. Vi hade även flera möten i Göteborg och Stockholm. Diskussioner ledde till ändringar i partiprogram. Diskussion om ändring av stadgar påbörjades.

Vi hade långa diskussioner om organisering av partiet och möjligheten att ta in en praktikant. En ansökan skickades in till arbetsförmedlingen, utan resultat.

Efter problem med de allmänna valen i slutet av 2010 blev det så omval i Ötebro och Västra Götalands län. AD övervägde att bedriva valkampanj inför dessa omval.

Och allt detta bara under det första kvartalet 2011. Resten av året gick lite lugnare till, men med flera stora nyheter.

I maj tog vi det nya valsystemet GOV i bruk. Det är en prototyp, men en praktiskt användbar sådan som kan användas både för partiets interna val och även för att visa hur det kan gå till att vara med i omröstning av riksdagsfrågor.

I juli gick AD med i Google+ och använder det numera som en av sina kanaler, tillsammans med Twitter, Facebook och Youtube.

I oktober påbörjade vi planeringen av vår första nationella konferens, som skulle hållas i början av 2012.

I November deltog Aktiv Demokrati i FSCONS med ett eget utställningsbord där flytande demokrati diskuterades med många av deltagarna.

Och så i december hade vi ett första möte i Malmö för Aktiv Demokrati.

I slutet av året flyttade vi också tillbaka vår webbplats till Web10 efter en lång period av problem hos webbhotellet.

Kommentarar och diskussionen finns i denna forumtråd

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Dokument, Nyheter