Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Monthly Archives: May 2007

Redovisning, verksamhetsåret 2006

Undertecknad får lämna följande redovisning för det gångna verksamhetsåret 2006; Bokförda transaktioner ———————- Datum Till/Från______________________ Belopp+/-_____ Utg. …

Posted in Ekonomi