Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Monthly Archives: May 2006

Bokföring 051022-060507

Bokföring 051022-060507 Ingående balans 585 kr Intäkter Medlemsavgifter+ frivilliga bidrag: 1650 kr Utgifter Plusgirot, årsavgift: -370 kr Utgående balans 1865 kr Resultat +1280 kr 060507 Magnus Gustavsson, kassör Aktivdemokrati

Posted in Ekonomi

Kontoutdrag sedan jag tog över som kassör 051022

Följande transaktioner har skett inkl. …

Posted in Ekonomi