Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Monthly Archives: July 2010

Vad röstar du på egentligen, medborgare?

Att demokrati betyder folkstyre har vi alla lärt oss tidigt i skolan. Den första paragrafen i regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar) lyder: ” 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. …

Tagged with: , , , , ,
Posted in Demokrati

Vem ska bestämma, – du eller dom?

Har du någon gång funderat på varför demokrati verkar vara en framgångsfaktor för sättet att styra samhällen? Det har i alla fall jag. …

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati

Ge oss din röst, så får du flera hundra av oss!

Jo, det är sant! Genom att rösta på ett registrerat direktdemokratiskt parti, som Aktiv Demokrati, den 19 september, bidrar du till möjligheten att delta i hundratals beslut som rör dig och andra du bryr dig om. …

Tagged with: , ,
Posted in Demokrati

Vad betyder ordet demokrati?

Idag finns jag här framför dig, i denna stund, i denna blogg, i Aktiv Demokrati’s blogg. …

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Demokrati