Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Är det säkert att rösta över internet?

806151_19258825

Röstning och val över internet förekommer redan i andra länder. I vårt land använder vi internet för banktjänster. Säkerheten i vallokalen är inte högre än på bankkontoret.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in FAQ

Jane Auer

jane_auer_bowles_80x80

Röstning är en av de få saker i vilken bojkott i protest klart gör problemet värre snarare än bättre.

Tagged with: , , ,
Posted in Citat

Vem ska bestämma, – du eller dom?

Har du någon gång funderat på varför demokrati verkar vara en framgångsfaktor för sättet att styra samhällen? Det har i alla fall jag. …

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati

Ge oss din röst, så får du flera hundra av oss!

Jo, det är sant! Genom att rösta på ett registrerat direktdemokratiskt parti, som Aktiv Demokrati, den 19 september, bidrar du till möjligheten att delta i hundratals beslut som rör dig och andra du bryr dig om. …

Tagged with: , ,
Posted in Demokrati

Valpejl – Aktiv Demokrati – Martin Gustavsson

Eftersom valpejl inte gett mig en blankett piratkopierar jag, Enligt min Humla’s valpejl och konstaterar att Humlan drar slutsatser om bostadsort, ålder och inkomst. Mycket intressant, men jag vill då citera min gamla matematiklärare: Statistik, mer statistik och förbannad lögn. …

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in Demokrati