Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Valpejl – Aktiv Demokrati – Martin Gustavsson

Eftersom valpejl inte gett mig en blankett piratkopierar jag, Enligt min Humla’s valpejl och konstaterar att Humlan drar slutsatser om bostadsort, ålder och inkomst. Mycket intressant, men jag vill då citera min gamla matematiklärare:

Statistik, mer statistik och förbannad lögn./Floreby

Det är inte någon hemlighet att min röst kommer att hamna hos Aktiv Demokrati valet, men kandidatens ålder, bostadsort och taxerad inkomst 2008 är för mig helt oviktigt i politiska sammanhang. Låt mig förklara varför.

Jag har mött ungdomar som kan tänka självständigt och äldre som är hjärntvättade in i ideologier och blint troende.

Jag tillhör kategorin som inte trodde på Gud vid 4 års ålder med motiveringen att: Det jag inte kan se, det kan jag inte heller tro på och förblev därför ateist till 35 års ålder och fick under meditation lyckan att hallucinera Gud. Fantastiskt!

En enighetskänsla med allt levande i en enda stor 20 sekunders orgasm. Jag följer minnet av Gudskänslan med stort nöje. Den är nämligen fantastisk att följa.

Jag vill att min kandidat ska vara allt från 4 till halvsenil, eftersom att inte ha hjärntvätt innebär att man kan se att kjejsaren är naken samt att även en halvsenil kan ha synpunkter som bygger på erfarenheter som andra inte känner till.

Alla behövs och vem kan egentligen med ett barns lekfullhet ifrågasätta allt och komma undan med det? Oslagbart och utvecklande. Men en 33-åring som inte pratat med barn och ungdomar är definitivt inte helt diskvalificerad. Kanske han vet saker om datorsäkerhet som är viktigt.

Var man bor är också helt oviktigt. Erfarenheter ur alla synvinklar är intressanta även från utlandssvenskar. Jag välkomnar lantbrukare och dandys, Torbjörn Felldin och Mark Twain, Bill Gates, Nikola Tesla och Mahatma Gandhi. Alla är ett resultat av vad som skett i deras liv och vilka intressen de utvecklat.

Och vilken taxerad inkomst kandidaten har i taxeringskalendern 2008, kan ju bero på saker som ingen kan ha en aning om. Dubbelarbete, sabbatsår, backpacking, volontärarbete eller korruption och kriminalitet.

Nej. En kandidat ska normalt sett redovisa ved denne har som visioner och vilka åsikter denne har i viktiga frågor. Eventuellt hur denne skiljer sig från sitt parti eller tänker vara politisk vilde i vissa sammanhang. Detta ger kandidaten relevans. Om kandidaten ändrat åsikt under tidigare mandatperioder och i vad är givetvis också intressant så man kan se om kandidaten är hederlig eller saknar mod och liknande.

Presentera dig själv:

Mitt namn är Martin Gustavsson, född 1972 och uppvuxen i Linköping, Göteborg och Växjö.

Jobbade en hel del mellan 1993 och 2004, mestades som maskiningenjör i Linköping, Göteborg, Skåne och Växjö men innan dess också industriarbetare och sommarjobbare inom kommunen, samt vikarie på olika högstadieskolor. Barn är härliga och ärliga. Jag gillar barn och ungdomar och vill ha egna i framtiden med en trevlig kvinna.

Har varit arbetsfri en hel del tack vare att vi alla nu verkar ha rationaliserat och automatiserat bort mycket arbete och det tycker jag som maskiningenjör är en helt naturlig utveckling och en bra förändring.

Runt 2004 tog resande, meditation och eget tänkande vid på allvar och min konsumtion har minskat. Jag var med i ett annat parti tidigare men lämnade detta parti eftersom jag inte kunde påverka riksdagspolitiken effektivt.

Jag var med i tidigt skede vid uppstarten av Aktiv Demokrati och har sedan dess varit en av alla de drivande krafterna inom detta parti. Utan arbetsfriheten och min minskade konsumtion hade det inte varit möjligt.

Varför ska man rösta på dig?

Att personvalskryssa mig i dagsäget har ingen effekt alls, som jag ser det. Om Aktiv Demokrati kommer in i riksdagen kommer alla partiets kandidater in och alla av oss har signerat partiets hederlighetsavtal.

Jag vill främst att du ska fundera en stund på Aktiv Demokrati som parti och se om du kan känna tillit till konceptet. Sedan tycker jag att det vore mycket trevligt om du vill medverka till verklig förändring genom att rösta på dig själv genom partiet. Det gör du genom att bli medlem i Aktiv Demokrati, sedan rösta på partiet och sedan delta direkt i partiets valsystem.

Om du sedan som medlem gillar någons personliga åsikter och tror på dennes visioner kan du givetvis delegera ditt mandat till denne person i partiets valsystem.

En annan anledning att rösta på Aktiv Demokrati är att du kommer uppmuntra alla andra partier till valsamverkan genom oss. – Ja. Aktiv Demokrati är lustigt nog det enda partiet under 4% som vill valsamverka.

Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?

I Aktiv Demokrati kan alla driva olika frågor. Genom att vara med i Aktiv Demokrati anser jag att jag främst driver:

1. Mer demokrati i Sverige genom fler folkomröstningar.

2. Demokratisk valsamverkan mellan medlemmar ur mindre partier i syfte att stärka demokratin.

3. Satsningar på säker programvara och hårdvara för röstning via Internet.

Hur mycket andra frågor drivs beror på medlemmarna.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?

Jag väljer i partiets intresse att i detta sammanhang inte placera mig på en politisk vänster – högerskala. Varje sakfråga avgörs direkt eller indirekt av partiets medlemmar. Grupperingen av sakpolitiska åsikter skapar inte verklig demokrati.

Jag upplever Aktiv Demokrati som ett verkligt folkligt balanserat parti med människor på hela den politiska skalan, samt att partiet representerar folket mycket bättre än dagens etablerade partier i alla sakfrågor.

Våra personliga visioner är endast viktiga om du som medlem vill delegera inom partiets direktdemokratiska valsystem. Mina olika åsikter och mina visioner inom andra områden är dock välkända inom Aktiv Demokrati. Alla är välkomna att delta i partiet och de med rösträtt i Sveriges riksdagsval 2010 är välkomna in i partiet som medlemmar.

Vem är din politiska förebild?

Jag svarar lite hemlighetsfullt att det är en person som ville driva fram ömsesidigt ansvarstagande och skapa nya vägar till vitalisering, som ville nå ut till människorna och göra dem aktiva. En person som tyckte att demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv och att den därför ständigt måste vinnas på nytt.

Om du var aktiv i ett annat parti, vilket skulle det vara?

Det skulle kanske vara ett parti som liknar Aktiv Demokrati, som har en fungerande intern direktdemokrati och som ger medlemmarna direkt inflytande.

Finns det en fråga där du ändrat ståndpunkt inom politiken?

Ja. Sanningen är ofta svår att finna om man ens finner den. Man måste vara öppen för nya fakta, skeptisk och, ja, prestigelös. Jag inte alltid haft rätt. Oftast känner jag dock att jag har mer tur än andra när jag gissar.

Om du får en riksdagsplats kan du då tänka dig att rösta emot ditt parti, i en för dig mycket viktig fråga?

Nej. Jag respekterar den proportionerliga direktdemokratin och medlemmarnas vilja genom Aktiv Demokrati. Jag kommer dessutom hjälpa alla i Akltiv Demokrati och de andra riksdagsledmöterna att komma ihåg anledningen till lugn, mod, värdighet, hederlighet och ett gott eftermäle.

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja och Nej. Ja, men enbart i syfte att skapa valsamverkan mellan fler genuina demokrater i Sveriges alla partier….och Nej du behöver absolut inte kryssa mig i valet. Att du röstar Aktiv Demokrati är det viktiga och att du blir medlem. Om du vill “personvalsrösta” mig ska du bli medlem och eventuellt delegera till mig eller andra i partiets interna valsystem. Du kommer snart känna ett varmt inre ljus och inse hur fiffigt detta parti fungerar.

MVH

Martin “MrPerfect72″ Gustavsson

Balanserad direktdemokratisk socialist, balanserad kapitalist, balanserad feminist, f.d. miljöpartist, balanserad pirat, politisk-flykting-invandrings-positivist, mass-invandrings-negativist och givetvis medlem av valsamarbetet Aktiv Demokrati

Andra som jag vet piratkopierat valpejls enkät: Gabriel Sjölund, Anna Troberg, Jan Lindgren, Emil Isberg, Gun Svensson, Rickard Olsson, Enligt min Humla

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Valpejl – Aktiv Demokrati – Martin Gustavsson

Jag var med på Aktiv Demokrati's första möte då partiet startades och de första stadgarna skrevs. Jag var sedan aktivt drivande under en längre tid tillsammans med Magnus Gustavsson. Jag arbetade hårt på gatorna i Växjö med namninsamlingen till partiet och gjorde denna video: http://www.youtube.com/watch?v=qVsMQUJUxzs ... som sändes i TV3

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in Demokrati
0 comments on “Valpejl – Aktiv Demokrati – Martin Gustavsson
1 Pings/Trackbacks for "Valpejl – Aktiv Demokrati – Martin Gustavsson"
  1. [...] Anna Troberg, Farmor Gun, Oscar Swartz,  Linnea Sjögren, Gudrun Schyman, Jakob Lundgren och Martin Gustavsson. Hederligt jobbat och har vi glömt  någon så posta dem i kommentarerna eller trackbacka [...]

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>