Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Ekonomiskt stöd

Aktivdemokrati är ett registrat parti och lyder under reglerna för ideella föreningar.
Organisationsnummer hos Skattemyndigheten är: 80 24 20-0241
Partiets redovisning är givetvis helt öppen och den finner du i kategorin ekonomi, och du kan alltså löpande granska användningen av partiets pengar.

Eftersom nystartade partier inte kan få några bidrag innan man nått stora väljargrupper och fått många röster i senaste val är ekonomiska bekymmer en del av vardagen för oss.

Vill du bidra ekonomiskt kan du skicka pengar till vårt Plusgiro: 141 28 90-4
Du kan alternativt skicka pengar via Payson.

Vi finns också på flattr.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF