Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Kom igång snabbt med arbetsgrupper

1. Skriv kortfattat arbetsgruppens fokus följt av ordet arbetsgrupp inom parentes som nytt dokument (tänk på att använda en beskrivande rubrik), bjud in till denna.

2. Starta en sluten Facebookgrupp för arbetsgruppen. Be alla som ansluter skriva mail och mobilnr i en FB tråd :

http://www.facebookskolan.se/facebookskolan/index.php?page=sa-startar-du-en-facebookgrupp

3. Bjud in till första arbetsmöte via t ex. FB:

https://www.facebook.com/help/www/210413455658361

Bibliotek har gratis grupprum att låna eller alternera arbetsmöten hos varandra:

https://biblioteket.stockholm.se/att-anv%C3%A4nda-biblioteket/lokaler-och-utrustning

4. Börja jobba i gemensamma dokument genom att bjud in alla intresserade via gratisverktyget Google Drive och :

http://www.google.com/intl/sv/drive/apps.html

5. Boka möten via Doodle – för att snabbt kunna se när ni kan få ihop ett möte:

http://doodle.com/?locale=sv

6. Gör en dagordning inför mötet och länka till dokument ni vill att alla ska ha gått igenom inför mötet. Välj sekreterare och justera mötesprotokollet innan ni går hem. Har någon med sig laptop lägg upp protokollet direkt på Google doc. Glöm inte att stämma av föregående protokoll på nästa möte.

7. Gruppmöten via Skype:

http://www.skype.com/sv/features/group-calls/

Youtube är full av bra videomanualer, bara att söka:

Lycka till och dela gärna med er av användbara tips :)

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Kom igång snabbt med arbetsgrupper
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>