Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Aktivera dig

Tiden har kommit för att modernisera demokratin. Fler och fler sprider kunskapen om vad en direktdemokrati innebär idag med modern teknologi. Just nu öppnar vi lokalavdelningar över hela landet. Är du programmerare, organisatörer, bloggare, grafiker, forskare, aktivist eller annat? Logga in på ditt konto för att berätta vilka områden du kan och till vilken lokalavdelning du vill tillhöra.

Deltag i debatten

Engagera dig i en dialog med bloggare där du kommenterar det de skriver i relation till vår modell för direktdemokrati. Kom ihåg att länka till någon av våra sidor.

Blogga om AD

Skriv om dina intressen och länka till den mest relevanta sidan på vår webbplats, när du hittar en sådan. Du kan även använda våra länkar för att dela med dig av någon av våra sidor på facebook, twitter, med mera.

Prata med folk som funderar på att starta nya partier

Idén om att starta ett nytt parti dyker upp om och om igen. Det är en effekt av vårt nuvarande system där inga partier kant tillgodose behoven eftersom ett parti förväntas ha åsikter om allt och dess medlemmar hålla med om allt. Så skriv till dem i forum och bloggar och berätta om Aktiv Demokrati.

Producera media

Vi behöver bilder, texter, broschyrer, presentationer, filmer, osv. Hjälp oss att presentera vår vision på ett begripligt och tilltalande sätt.

Bygg vidare på vår webbplats

Det finns en mängd uppgifter att göra för att förbättra webbplatsen. Det handlar om att utöka och förbättra vår ordlista, länksamling, FAQ, citatsamling, osv. Samt framför allt att producera välskrivna blogginlägg med referenser till vad som händer i Sverige och världen om direktdemokrati.

Programmering

Vi pratar om teknikens möjligheter att ta demokratin till en ny nivå. Men det behövs verktyg för detta. Den tekniska utvecklingen kommer aldrig att ta slut. Vi behöver frivilliga som faktiskt kan ta itu med att förverkliga möjligheterna.

Bli medlem i Aktiv Demokrati

Ditt stöd, Din kompetens och Dina idéer är viktiga. Det är enkelt att bli medlem – Du är varmt välkommen!

Rösta på Aktiv Demokrati i valet 2014

Skriv Aktiv Demokrati på en blank valsedel om förtryckta valsedlar saknas i din vallokal.

Gör din röst hörd

och delta på ADs forum. Här kan alla säga sitt.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF