Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Monthly Archives: September 2007

Stadgar 2007-09-05

Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demokrati. Stadgarnas funktion är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska organiseras. I reglementet finns kompletterande bestämmelser.

Posted in Stadgar

Veckobrev 5

* På Wikipedia.se har aktiva deltagare utfört en omröstning som gjort att småpartierna bl.a. Aktiv Demokrati hamnat på en gemensam lista över små partier. Vi har hamnat överst på denna lista tack vare vårt namn. …

Posted in Nyheter