Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Stadgar 2014-04-28

Stadgar för partiet Direktdemokraterna, som tidigare gick under namnet Aktiv Demokrati.

Posted in Stadgar

Stadgar 2013-09-10

Gavel and Law Books

Stadgar för partiet Aktiv Demokrati

Posted in Stadgar

Stadgar 2011-08-29

Gavel and Law Books

Stadgar för partiet Aktiv Demokrati

Posted in Stadgar

Stadgar 2010-10-13

Gavel and Law Books

Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demokrati. Stadgarnas funktion är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska organiseras. I reglementet finns kompletterande bestämmelser.

Posted in Stadgar

Stadgar 2007-09-05

Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demokrati. Stadgarnas funktion är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska organiseras. I reglementet finns kompletterande bestämmelser.

Posted in Stadgar

Stadgar 2005-10-22

PDF för Stadgar 2005-10-22

Posted in Stadgar