Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Kalendarium

Kalender

Vad händer i partiet? Kolla kalendariet.

Tagged with: , , , ,
Posted in Demokrati, Event, Nyheter

Almedalsveckan 2014

Foto: Region Gotland

Direktdemokraterna ska till Almedalsveckan 2014.

Tagged with: , , ,
Posted in Nyheter

Artikel om direktdemokrati i Fria Tidningen

Direktdemokrati ska bryta passiviteten

Samtidigt som många traditionella partier tappar medlemmar skapas det nya sätt att förhålla sig till demokratin. I Sverige har tre direktdemokratiska partier börjat samarbeta med sikte på höstens val.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Demokrati, Nyheter, Press

Vi har mycket att vinna på att gå samman

Direktdemokraterna

Jag skriver “vi” för jag ser oss som en gemensam rörelse även om ni röstade nej till att heta Direktdemokraterna, det namn som för övrigt Aktiv Demokrati skulle ha haft från början om inte webbadressen redan hade varit upptagen. Vill du underlätta samarbetet över partigränser, förbättra demokratin och göra korruption svårare? I så fall vill vi samma sak.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati, Nyheter, Omröstningar

Omröstning om sammanslagning av Aktiv Demokrati med Direktdemokraterna i Vallentuna

Omröstning om sammanslagning med Direktdemokraterna i Vallentuna

Efter diskussion har omröstningen slutligen påbörjats.

Omröstningen är det första steget i ett eventuellt sammangående. Om det blir ett positivt utfall kommer omröstningar om bland annat stadgar, namn och partiprogram att följa.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati, Nyheter, Omröstningar

Möte den 5e september: Rådslag för direktdemokrati

Joined Hands

Vi möts 2011-09-05 kl 17. Både via skype och vid Stockholms stadsbibliotek och vid Göteborgs stadsbibliotek. Möte mellan Aktiv Demokrati och andra direktdemokratiska organisationer.

Tagged with: , , ,
Posted in Nyheter

Är det säkert att rösta över internet?

806151_19258825

Röstning och val över internet förekommer redan i andra länder. I vårt land använder vi internet för banktjänster. Säkerheten i vallokalen är inte högre än på bankkontoret.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in FAQ

Hur fungerar regeringsarbetet i en direktdemokrati?

Falling

Folket röstar bland de regeringsalternativ som förts fram. När det gäller “formalia” kommer regeringen att ha ett relativt stabilt stöd genom att många kommer att delegera sin röst till partier.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Räcker det inte med några fler folkomröstningar?

Voting Box

Folkomröstningar gynnar de som går och röstar på bekostnad av de som inte röstar. Med fler folkomröstningar kommer valdeltagandet säkert att sjunka.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Kommer inte media att få för stor makt?

Dagens Nyheter 29 juni 1914

Media är inte medborgarnas enda informationskanal. Politiker påverkas av vad de tror att medborgarna tycker. Och det är media som är den främsta förmedlaren av denna information. Politiker påverkas också av media.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ