Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Vi har mycket att vinna på att gå samman

Direktdemokraterna

Öppet brev från Per Norbäck, Ordförande Demoex/Direktdemokraterna publicerat på begäran.

“Årets första dag 2014 fick jag veta att AD hade röstat för att inte byta namn till Direktdemokraterna. Jag blev ledsen när jag fick höra det. Demoex bytte namn till Direktdemokraterna för att kunna gå samman med AD och andra direktdemokrater i landet.

Vi har mycket att vinna på att gå samman. Framför allt får vi en starkare organisation som kan skynda på demokratiutvecklingen i landet. I augusti 2013 arrangerade AD en tvådagarskonferens i Gnesta. Jag var med på konferensen som kändes historiskt därför att vi blev så eniga. Vi insåg att det inte finns några ideologiska skillnader mellan oss.

Delegering och “ren” direktdemokrati utesluter inte varandra. På lokal och kommunal nivå får man besluta demokratiskt om man vill ha delegering eller inte. På EU- och riksnivå lär delegering behövas om vi vill ha in andra partier i våra demokratisystem, så att demokratin sker öppet på nätet istället för i slutna rum.

Jag skriver “vi” för jag ser oss som en gemensam rörelse även om ni röstade nej till att heta Direktdemokraterna, det namn som för övrigt Aktiv Demokrati skulle ha haft från början om inte webbadressen redan hade varit upptagen. Vill du underlätta samarbetet över partigränser, förbättra demokratin och göra korruption svårare? I så fall vill vi samma sak.

Jag är livrädd för att mina barnbarn om 40 år ska fråga “varför gjorde ni ingenting?” och jag ska behöva svara att vi inte kunde enas. Många har goda idéer och god vilja men om vi motarbetar varandra hjälps det inte. Därför vädjar jag till er att begrunda Sally Santessons kloka ord: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke!

Hur tänker jag mig då att sammanslagningen mellan våra tre partier (AD, Direktdemokraterna och ÄD, Äkta Demokrati) ska gå till? Som jag ser det har arbetet redan börjat och alla är välkomna att delta i våra möten på Skype mm. De mest aktiva personerna driver utvecklingen, tar fram stadgar för organisationen och förbereder en rikskongress. Förslaget är att vi har den första rikskongressen den 22-23 mars, utser en styrelse samt beslutar om stadgar. Vi hoppas då på ett ordentligt genomslag i media.

För att förlöjliga de hierarkiska systemen kan vi kanske göra som någon i AD föreslog; skriva in i stadgarna att alla medlemmar är ordförande. Styrelsen bör dock bestå av ett fåtal personer från samtliga partier för att kunna arbeta effektivt. Den bör underlätta för direktdemokrater som vill ställa upp i kommunal- och landstingsval och i övrigt låta dem vara så självstyrande det bara går. Vi skulle behöva växa underifrån och få flera mandat för att få en gemensam budget för riksorganisationen. Direktdemokraterna har via sitt enda mandat i Vallentuna 180 000 kronor i partikassan genom partistöd.

Styrelsen bör dessutom samordna aktiviteter, arbeta med PR, ekonomi samt knyta kontakter med andra partier även internationellt. En direktdemokratisk partigrupp i EU vore inte omöjlig. Mycket stimulerande arbete och nej – jag ser mig inte som självklar styrelsemedlem. För två år sedan kollapsade jag av överansträngning och jag vill inte hamna i det läget igen. Jag vill ha en driftig och energisk styrelse som får saker gjorda, inga bromsklossar.

Hälsningar,

Per Norbäck
Ordförande Demoex/Direktdemokraterna”

Per Norbäck

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Vi har mycket att vinna på att gå samman

Skådespelare i min ungdom. Driver reklambyrå. Brinner för demokrati av det direktare slaget.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati, Nyheter, Omröstningar
25 comments on “Vi har mycket att vinna på att gå samman
 1. Urban says:

  Nej sidan vann även om ja rösterna till namnbytet fick 62 %, så undrar man om inte systemet är lite feltänkt här. Nu var det få som röstade iofs och i ärlighetens namn borde man genast ändra för att starta en ny omröstning.

 2. Härligt Per! Jag var en av de som röstade nej inte för namnbytet i sig utan för att jag tyckte Direkt Demokrati var ett tydligare namn men böjer mig så klart för att få fart på samarbetet.

 3. Magnus Gustavsson says:

  Jag missade att rösta i tid, kanske var det avgörande för utgången (jag har några delegeringar)..sorry.
  Men det är som sagt bara att starta en ny omröstning.
  En enda sak tycker jag bör klarläggas först, och som har fått mig att avstå kanske:
  Kan vi få med AD-modellen, dvs de kontinuerliga omröstningarna i stadgarna, som en option, på samma sätt som nu diskuteras gällande delegering?
  Som jag ser det är den kontinuerliga modellen helt nödvändig för att kunna övertyga stora massor om att det är möjligt att styra ett land direktdemokratiskt med rimlig andel medborgarparticipation.
  Jag tycker det fattas helt i det arbete med gemensamma stadgar som gjorts, varför?

  • Peter Iwanek says:

   Gången för sammanslagningen för nuvarande följande, Magnus:

   1. Principomröstning gällande sammanslagning. Resultat: Ja
   2. Omröstning om namnet Direktdemokraterna. Resultat: Nej (fattades 3% för 2/3 majoritet)
   3. Omröstning om loggan. Omröstning ej startad eftersom loggan inte är i färdigt skick.
   4. Parallellt arbete med den nya organisationen för att inte tappa tid inför valet.
   5. Parallellt arbete med stadgarna. Omröstning om gemensamma stadgar ej påbörjad.
   6. Säkert mer formalia.
   7. Namninsamling med AD klar och registrering av partibeteckning.
   8. Därefter namnbyte till Direktdemokraterna (eller vad det nu blir).

   Om inte alla dessa bitar faller på plats blir det ingen sammanslagning.

   “Jag tycker det fattas helt i det arbete med gemensamma stadgar som gjorts, varför?”

   Har du åsikter på arbetet med stadgarna är du välkommen att delta i arbetet.

   Vi har genomfört 3 arbetsmöten de senaste två veckorna. Nästa möte är på Skype lördag klockan 19:00. Lägg till “peter.iwanek” som kontakt i Skype så hjälper vi dig rätt.

 4. Magnus Gustavsson says:

  Skype är nog bra om alla intressenter har möjlighet att delta samtidigt, men finns det inget forum där stadgarna behandlas, och hur långt man kommit?
  Jag delar Pers uppfattning att det vore synd om vi inte kunde enas, och han tycker namnomröstningen är ett tecken på det.
  Men om listan gäller så är det förstås många fler saker som måste falla på plats.
  Frågan är då varför just denna fråga (om den kontinuerliga modellen) inte tas upp alls (vad jag sett)?

 5. Gil Roitto says:

  Helt klart ett systemfel när för många inaktiva medlemmar orsakar sådana här effekter. Jag gladde mig när jag såg 62% för och trodde vi hade röstat för.

 6. Men, altså, är inte detta fel? Förslaget om att byta namn till direktdemokraterna fick väl bifall? Se länk:

  http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=191363

  Ska vi byta namn till Direktdemokraterna?

  Den här omröstningen avslutades 2013-12-31 21.38.

  Röstberättigade 90
  Röster 25 (27.8%)
  Direkta röster 19 (21.1%)
  Ja 15 (16.7%)
  Blankt 1 (1.1%)
  Nej 9 (10.0%)
  Resultat Ja

  ???

  • Peter Iwanek says:

   Stadgar:

   § 2 Partiets fullständiga namn
   Partiets fullständiga namn ska vara “Aktiv Demokrati

   § 30 Förändring av stadgar
   … Ändring av övriga paragrafer kräver 2/3 majoritet.

   Det inkluderar paragraf 2.

   Resultat i omröstningen:

   9 Nej – 37.5%
   15 Ja – 62.5%

 7. Gil Roitto says:

  Tur det är bara 2/3 röster iaf, ett tag krävde allt möjligt att man skulle ha 3/4 majoritet och 100% för att ändra vissa stadgar.

  Synd att en sån här detalj ska hindra det viktigare sammangåendet. För min del kan vi gärna heta vad som helst under en övergångdperiod.

  Finns det något i stadgarna som hindrar att man lägger exakt samma omröstning igen?

  • Peter Iwanek says:

   1. Så är det fortfarande, även om den regeln mjukats upp lite med kortare tidsmarginal.

   “Ändring av §3, §4, §5, §30 och §31 kräver 100% majoritet, eller 75% majoritet i två på varandra följande omröstningar med minst tre och högst tolv månaders mellanrum.”

   2. Håller med. För mig är namnet helt underställt att växa.

   3. Nej.

 8. Sebastian Näslund says:

  Hej. Glad att jag hittat detta initiativ. En förutsättning för att jag skulle engagera mig är att ni som har hållit på ett tag visar att ni kan enas. Jag skulle aldrig engagera mig i en förening som hemfaller åt politiskt käbbel eller prestige. Nu verkar det inte vara någon risk. En förutsättning för att arbeta är att hemsidan fungerar smidigt, att registrering fungerar och att idén är tydligt och enkelt formulerad. Sedan är det bara att köra!
  Att det tekniskt/juridiskt fungerar förutsätter jag att ni sedan 2002 utrett.
  Vi hörs…

  • Peter Iwanek says:

   Hej Sebastian!

   Välkommen till Aktiv Demokrati. Trevligt att du tycker att mer medborgarinflytande är något av godo, det tycker vi också.

   God fortsättning!

   MVH
   Peter Iwanek
   Medlemssupporter

   P.S. Har du några frågor får du gärna eposta mig på peter@aktivdemokrati.se D.S.

 9. Föreningen Mänskliga Rättigheter i Luleå, där hade vi tanken att Artikel 1 i FNs mänskliga Rättigheter anger lika värdighet, och dessutom ansåg vi i styrelsen att vi inte skulle fortsätta med pyramidal struktur. Alla i styrelsen blev ordförande men ingen skriver på något ensam utan alltid två och allt handlande skulle ske efter mandat i protokoll.
  Så att alla medlemmar skulle vara ordförande uppfattar jag som en tolkning färgad av din motvilja att alla i styrelsen kan vara ordförande.
  Tråkigt att att vi inte fick ihop ett JA 2/3 för namnet Direktdemokraterna.
  Det viktigaste nu är sammanslagning och nödvändiga funktioner – om direktdemokrati skall uppmärksammas något under supervalåret 2014.

 10. Sebastian says:

  Jag anser att direktdemokraterna bör skynda långsamt i valet av slutgiltigt namn och symbol. Det finns så många viktiga aspekter att ta upp. Att 10-20 röstande i nuläget tar ett beslut är inte optimalt.

  • Jag anser det vara tillräckligt goda förutsättningar att gå samman i direktdemokraterna med föreslagen logga – verkan får gå före skydd. Det är röstsystemet GOVs funktionalitet och reglerna för utövandet av direktdemokratrin som är avgörande för vår trovärdighet.
   Som officer i Försvarsmakten lärde jag mig att “uraktlåtenhet att handla ligger en befälsperson mer till last än ‘fel’ val av medel”. I detta fall val av namn och logga. Eller som Thomas Larsson berättade på ett skypemöte att han i en förening hade diskuterat logga i elva år utan komma till beslut.
   Nu kör vi. Ny logga har ju många storföretag ändrat efter hur många år som helst. Ett användarvänligt GOV är A & O. Folk kommer att säga nu skall vi “GOVVA” eller skall vi “GOVVA” nu igen.

 11. Thomas says:

  @bo

  Att “govva”.
  Perfekt. Genialiskt.

 12. Sebastian says:

  Sant, men än finns det tid att diskutera.
  Jag är bara orolig att man hugger till med vilken blomjävel som helst, för att likna de andra partierna. För att anpassa sig. Passa in i systemet. I tron att det skänker trovärdighet. “Kolla… vi har också en blomma. Vi är ett riktigt parti”.
  Om detta går vägen blir detta ett UNIKT parti, ett icke parti.
  Det känns som om det vore på sin plats ha en avvikande symbol – som inte är en blomma. För att stå ut.
  Det går inte att sticka under stol med att detta är ett – “populistiskt missnöjesparti”.
  En proteströrelse i samma anda som suffragetterna.
  Kanske sänder en varm inbjudande blomma ut fel signal.
  Vad säger officeren om detta resonemang?

  • Det är några frågor vi bör ställa oss i frågan om loggan:

   1 – Vilken ska vara “demokratins” färg? De flesta färger är upptagna. Tex så finns det gredan gula blommor riksdagsfloran. Orange är traditionellt en färg som förknippas med nytänkande.

   2 – Ska vi måla in oss i hörnet genom att vara ett “protestparti”. Ska vi vara MOT eller ska vi vara FÖR?

   3 – Är det bra eller dåligt att ha en grafisk profil som gör att vi passar in i facket/kategorin “politiska partier”. Är det bra eller dåligt att vi kommer att bli mer seriöst betraktade med en traditionell logo.

   Som ni kanske räknat ut så förespråkar jag att vi har en traditionell partilogo.
   Varför då? Jo för att vårt budskap med direktdemokrati är så kontroversiellt och nytt i sig självt, så att det helt enkelt “blir för mycket” om vi dessutom har en avvikande logotype.
   Det blir för nischat och kommer att tilltala vissa målgrupper.
   Om det är det vi vill ska vi absolut ha en protest-logo. Men om vi vill bli ett brett parti som ska tilltala alla så är det inte bra med riot.

  • @Sebastian
   Jag ser DD som en naturlig och förutbestämd förädling av vårt demokratisystem. En kraft som växer efterhand som vi också får ökad frihet från religionernas grepp över människorna och arbetslinjer (=förtäckt sofistikerat slaveri) ökad medvetenhet – då växer viljan att engagera sig för gemensamhetsintresset allt mer och insikten att det inte finns någon annan att överlämna politiken till. Därför är direktdemokrati på ingående – all makt skall utgå från folket, det är hög tid att börja förverkliga det.
   Ja den nuvarande ad-loggan med Aet utbytt mot ett D så det blir DD hade jag accepterat direkt. Vi skall inte grotta ner oss i detta – kör!

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>