Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Vill ni avskaffa politikerna?

49f1ddeba1f80

Ja vi vill avskaffa traditionella politiker och ersätta det med direktdemokrati och delegater. Detta kommer att skapa att demokratiskt system som fattar beslut som vi alla kan stå bakom och som inte påverkas lika lätt av korruption.

Posted in FAQ

Hur inkluderas de som inte har internet?

ensam-liten-stuga

Vi tycker att det bör gå att få hjälp att rösta och delegera på bibliotek och kommunhus, eller platser som används som röstlokaler vid våra allmänna val.

Posted in FAQ

Vad har Aktiv Demokrati för politik?

politik

Aktiv Demokrati är strikt politiskt neutrala

Posted in FAQ

Vad är tanken bakom AD-loggan?

Spinnaker

Den har formen av initialerna AD. Den liknar delvis seglen till en båt. Den innehåller färger från både höger och vänster i politiken.

Posted in FAQ

Folk har väl inte tid att rösta hela tiden?

Tid

I Aktiv Demokrati kan man välja en delegat som röstar i de frågor man själv inte har tid eller resurser att rösta i. Du kan därmed själv välja hur mycket tid du vill lägga ned på politiken.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Hur hindrar man valfusk?

Mutor

Vi kommer att använda ett system liknande de som idag används för bank-ärenden via internet. Vi kan bygga system där eventuell påverkan kan påvisas och på så vis straffas.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Är det säkert att rösta över internet?

806151_19258825

Röstning och val över internet förekommer redan i andra länder. I vårt land använder vi internet för banktjänster. Säkerheten i vallokalen är inte högre än på bankkontoret.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in FAQ

Hur fungerar regeringsarbetet i en direktdemokrati?

Falling

Folket röstar bland de regeringsalternativ som förts fram. När det gäller “formalia” kommer regeringen att ha ett relativt stabilt stöd genom att många kommer att delegera sin röst till partier.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Räcker det inte med några fler folkomröstningar?

Voting Box

Folkomröstningar gynnar de som går och röstar på bekostnad av de som inte röstar. Med fler folkomröstningar kommer valdeltagandet säkert att sjunka.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Kommer inte media att få för stor makt?

Dagens Nyheter 29 juni 1914

Media är inte medborgarnas enda informationskanal. Politiker påverkas av vad de tror att medborgarna tycker. Och det är media som är den främsta förmedlaren av denna information. Politiker påverkas också av media.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ