Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Hur hindrar man valfusk?

Mutor

Säker inloggning

Vi kommer att använda ett system som liknande de som idag används för bankärenden via internet.

Skydd mot rösttvång och röstköp

Röstköp och rösttvång är olagligt och kan beläggas med stränga straff. Vi vill göra det så svårt att manipulera ett valresultat genom tvång eller röstköp att det inte är värt konsekvenserna för någon att ens försöka.

Skydd mot röststöld

Att stjäla röster, det vill säga att utge sig för att vara en annan person och rösta i dennes ställe, är olagligt. Vi kan bygga system som är mycket svåra att hacka och där eventuell oegentlig påverkan kan påvisas i efterhand och anmälas.

En röst genom Aktiv Demokrati går att ändra ända fram tills omröstningen stängs. Tidpunkten för en lagd röst kommer att loggas och en notifiering om det kommer att skickas till personen via e-post eller annat system. Du som användare kommer alltså att enkelt kunna upptäcka ifall någon skulle rösta i ditt ställe.

Vi kommer att ha en karenstid efter att en omröstning har stängts och innan valresultatet träder i kraft. Skulle det påvisas att ett valresultat har manipulerats så kan resultatet ogiltigförklaras och omröstningen göras om.

Säkerhet i antal

För att en påverkan ska få en effekt behövs det troligen flera tusen röster. I den storleksordningen är risken liten att ingen kommer att upptäcka eller rapportera det som hänt.

Med Aktiv Demokrati kommer vi att ha kontinuerliga omröstningar i alla frågor. Det rör sig alltså inte om ett fåtal stora omröstningar. Idag då vi har val vart fjärde år finns det mer att vinna på att manipulera val och valresultat. Men när vi har omröstning i alla frågor och dessutom kontinuerliga omröstningar för alla versioner av ändringar av förslag, handlar det om hundratals eller tusentals samtidigt pågående omröstningar. Enstaka fel och manipulationer av systemet kommer att ha en mindre effekt.

Risken för röstköp, rösttvång och andra former av valfusk är nog i praktiken mycket större med dagens system där våra få folkvalda riksdagspolitiker ständigt utsätts för påtryckningar att rösta på ett eller annat sätt.

Säkerhet genom transparens

Alla delar av systemet kommer att byggas med fri och öppen mjukvara för att så många som möjligt ska kunna hitta och korrigera brister.

Vi kommer dessutom att ha ett flertal aktörer som oberoende av varandra har till uppgift att sammanställa valresultat från anonymiserade röster. Även allmänheten ska kunna ta del av de anonymiserade rösterna och själva kontrollräkna enskilda omröstningar.

Om någon av de officiella rösträknarna räknar fel så kommer det att upptäckas så fort man jämför resultatet med övriga rösträknare. Det krävs åtminstonde att samtliga oberoende aktörer samarbetar för att ett omröstningsresultat ska kunna manipuleras obemärkt. Risken för detta kan minimeras genom sättet på vilket dessa aktörer utses och granskas.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Hur hindrar man valfusk?

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>