Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Valhemlighet

Digital Touch

Valhemlighet innebär att ingen ska kunna ta reda på hur du röstat i ett val. Detta innebär att om du upplever någon form av påtryckning till att rösta på ett visst sätt så ska du ändå kunna rösta som du själv önskar utan att behöva uppleva någon form av effekt av det utöver vad din röst gav för inverkan på valresultatet.

Om du exempelvis skulle få ett kvitto när du röstat som säger hur du röstat, så skulle någon utanför vallokalen kunna be om att få se ditt kvitto. Förrutom social påtryckning skulle det även kunna leda till hot eller till röstköp. Med valhemlighet utesluter man individuellt röstköp.

För att valhemligheten ska fungera får det inte finnas någon möjlighet att välja bort valhemligheten. Det måste vara lika för alla.

Verifierbarhet

Det kan vara svårt att skapa ett system som både ger valhemlighet och verifierbarhet. Vill vi vara säker på att alla röster räknas och att alla röster räknas rätt behövs det något sätt att verifiera att allt gått rätt till. Många varianter gör avkall på den ena eller andra faktorn för att hitta en acceptabel balans.

Relevans idag

Idag har vi med korslänkade databaser, elektronisk bevakning och sociala nätverk möjligheten att med stor statistisk sannolikhet beräkna hur personer kommer att rösta. Social media visar också på att de flesta inte har något större intresse av att hålla sina åsikter hemliga.

Att köpa röster eller att hota någon till att rösta på ett visst sätt är olagligt, oavsett om vi skulle ha valhemlighet eller inte. Frågan är hur stort problem valhemlighet är i dagens Sverige.

Elektroniska röstsystem

Det finns många sätt att ge en hög grad av valhemlighet även med elektroniska röstsystem. Elektroniska röstsystem har den fördelen att de kan öppnas upp för allmän inspektion på ett sätt som inte är möjligt vid manuell rösträkning. På så vis kan både valhemligheten och även röstsammanräkningen enkelt kontrolleras av alla som vill.

Ett sådant system behöver använda en kombination av krypterade och signerade dokument tillsammans med distribuerade servrar med öppen källkod.

Se vårt forum om Valhemlighet och kontrollerbarhet

Bild: ©2005 D M

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Tagged with: , ,
Posted in Ordlista