Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Hur skyddar man sig från extremister?

zigzag

På samma sätt som i alla demokratier: man hoppas att de inte blir för många. Extremister kan bara få igenom sina förslag om de får en majoritet i riksdagen.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Hur balanseras en budget med direktdemokrati?

Balance Scale

Ett budgetbeslut fattas alltid i klump, det vill säga antingen godkänns budgeten eller så förkastas den. Uppgiften att balansera budgeten faller alltså inte på folket som röstar om den utan på dem som författat den.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Kommer inte landet att bli ostyrbart?

Glarner-Landsgemeinde

I en representativ direktdemokrati kan man utgå ifrån att den stora massan medborgare inte kommer att rösta i den stora massan omröstningar. I de allra flesta frågor kommer med andra ord politiken att avgöras av ett fåtal politiska partier, ungefär som sker idag.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Kommer inte olika beslut att gå emot varandra?

Bobby Car Crash

Beslut kan gå emot varandra i alla styrelseskick. Redan idag har riksdagen ett särskilt lagråd med uppgift att studera hur lagda förslag förhåller sig till existerande lagstiftning. Det finns ingen anledning att avskaffa det i en direktdemokrati.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Är inte vanligt folk är för dumma för att fatta politiska beslut?

three_stooges

Ett vanligt argument som inte är unikt för direktdemokrati utan gäller demokrati i allmänhet. Om folk verkligen hade varit för dumma för att begripa något om politik borde vi inte ha demokrati överhuvudtaget.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ