Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Kommer inte landet att bli ostyrbart?

Glarner-Landsgemeinde

I en representativ direktdemokrati kan man utgå ifrån att den stora massan medborgare inte kommer att rösta i den stora massan omröstningar. I de allra flesta frågor kommer med andra ord politiken att avgöras av ett fåtal politiska partier, ungefär som sker idag.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ

Kommer inte olika beslut att gå emot varandra?

Bobby Car Crash

Beslut kan gå emot varandra i alla styrelseskick. Redan idag har riksdagen ett särskilt lagråd med uppgift att studera hur lagda förslag förhåller sig till existerande lagstiftning. Det finns ingen anledning att avskaffa det i en direktdemokrati.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ