Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Hur balanseras en budget med direktdemokrati?

Balance Scale

Ett budgetbeslut fattas alltid i klump, det vill säga antingen godkänns budgeten eller så förkastas den. Uppgiften att balansera budgeten faller alltså inte på folket som röstar om den utan på dem som författat den. I en representativ direktdemokrati kommer budgetar säkerligen läggas fram av de stora partierna. Att folket skulle kunna skapa en budget helt på egen hand är naturligtvis inte omöjligt, men komplicerat. Tills vidare fungerar det tillräckligt bra att låta partierna fortsätta konstruera budgetar.

Participatory Budgeting (Wikipedia) är ett stort område under utveckling. Det används främst på lokal nivå, men kan i framtiden komma att användas på alla nivåer.

Se diskussionen om budgetomröstningar på forumet.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
Tagged with: , ,
Posted in FAQ