Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Kommer inte media att få för stor makt?

Dagens Nyheter 29 juni 1914

Media är inte medborgarnas enda informationskanal. Politiker påverkas av vad de tror att medborgarna tycker. Och det är media som är den främsta förmedlaren av denna information. Politiker påverkas också av media.

Tagged with: , ,
Posted in FAQ