Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Kommer inte media att få för stor makt?

Dagens Nyheter 29 juni 1914

Media har alltid stormakt något som inte kommer att ändras med att man röstar på nätet. Man skulle däremot kunna resonera att medias förmåga att påverka enskilda individer minskar då de beslut som fattas inte görs av en liten parti elit utan av en majoritet av Sveriges befolkning. Det genomsnittliga sunda förnuftet kommer att vara starkare en den enskildes rädsla eller vilja att se bra ut i media. Politiska beslut kommer med andra ord grunda sig i folkets vilja och inte i att en enskild politiker försöker vinna politiska poäng i mediacirkusen.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Kommer inte media att få för stor makt?
Tagged with: , ,
Posted in FAQ
3 comments on “Kommer inte media att få för stor makt?
 1. Josef Boberg says:

  Etablissemangets massmedia är “Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.

  Det håller jag med om.

 2. “Demokratiutredningen” är en statlig offentlig utredning som kom med en slutrapport år 2000. Fram mot slutet av denna rapport ställs frågan:

  Hur kan IT användas för att förstärka och bredda det politiska deltagandet – både inom ramen för den representativa modellen och i de mer direktdemokratiska formerna? Vilka vinner respektive förlorar i inflytande när den representativa modellen försvagas? Innebär utvecklingen av de direktdemokratiska formerna att de starka medborgargrupperna stärker sina positioner och att det politiska deltagandet får en elitistisk inriktning? Under vilka villkor dämpar respektive förstärker lobbningen den politiska ojämlikheten?

 3. Joakim Sigvald says:

  “Till och med mer än folket i stort eftersom den genomsnittlige politikern konsumerar betydligt mer media än den genomsnittlige medborgaren.”
  Bra poäng om den är sann. Har vi några belägg för att politiker i allmänhet inhämtar sin information om omvärlden i större grad från media än från andra källor, jämfört med “vanligt folk”? Om det var en ren gissning kanske vi ska ta bort den.

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>