Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Ett bättre val

En gång var fjärde år ges medborgarna i Sverige möjligheten att välja vilka 349 andra medborgare som ska förvalta folkmakten under de kommande fyra åren. En biprodukt av det valet är att de partier, som tillsammans kan bilda majoritet, får uppdraget att bilda regering. …

Tagged with: , , , , ,
Posted in Demokrati

Kamrat 4 %

Argumenten för 4 %-spärren till riksdagen går ut på att skapa breda allianser av stora partier som ger stabilitet i beslut och överenskommelser,antar jag, för det är svårt att hitta någon som öppet argumenterar för en sådan spärr. …

Tagged with: , , , , ,
Posted in Demokrati

Vad röstar du på egentligen, medborgare?

Att demokrati betyder folkstyre har vi alla lärt oss tidigt i skolan. Den första paragrafen i regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar) lyder: ” 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. …

Tagged with: , , , , ,
Posted in Demokrati

Vem ska bestämma, – du eller dom?

Har du någon gång funderat på varför demokrati verkar vara en framgångsfaktor för sättet att styra samhällen? Det har i alla fall jag. …

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati

Ge oss din röst, så får du flera hundra av oss!

Jo, det är sant! Genom att rösta på ett registrerat direktdemokratiskt parti, som Aktiv Demokrati, den 19 september, bidrar du till möjligheten att delta i hundratals beslut som rör dig och andra du bryr dig om. …

Tagged with: , ,
Posted in Demokrati