Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Vad röstar du på egentligen, medborgare?

Att demokrati betyder folkstyre har vi alla lärt oss tidigt i skolan. Den första paragrafen i regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar) lyder:

” 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.”

Låt oss analysera lite hur mycket töjmån det egentligen finns i den formuleringen. ”All offentlig makt” är ganska klart, tycker jag. Det syftar som jag ser det på hur lagar stiftas, hur myndighetsutövning får gå till och hur vi använder gemensamma resurser. Men smaka på den listiga formuleringen ”utgår från folket”. ”Utgår” betyder ju att makten har sitt ursprung någonstans, men inte nödvändigtvis att makten styrs från det ursprunget. Ett fartyg utgår från en hamn, men det har ingenting med fartygets destination att göra, eller hur det styrs på vägen dit. Eller är det bara jag som har knycklat till det i onödan? Kanske menar man att makten ska innehas av folket och utgå i betydelsen ”delas ut” för att fatta besluten?

Nästa stycke är intressant. Där står fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt i samma mening. Kan lagstiftaren ha menat att de hänger ihop, att de ska ha ett funktionellt samband? Alltså att rösträtten är allmänhetens, att alla röster har lika värde och att det man använder rösten till är att fatta beslut om de åsikter som i frihet har bildats? Det smakar direktdemokrati i sådana fall, tycker jag.

Sen blir det svårare. Makten förverkligas genom representativt och parlamentariskt statsskick och kommunalt självstyre. Vad betyder det? ”Representativt och parlamentariskt” innebär att någon eller något representerar dig och din makt i ett ”parlament”, alltså en fristående församling utan beroenden till övriga intressenter i samhället. Här tycker jag att det glappar ganska rejält med verkligheten och med de tidigare formuleringarna i paragrafen. ”Representativt” är vagt, för vad är det som representeras? Är det din fritt bildade åsikt i en eller flera frågor, eller är det du som medborgare som representeras av en annan medborgare. Det första skulle jag definiera som demokrati och det andra som förmyndarskap.

”Parlamentariskt” låter bra, men stämmer inget vidare med verkligheten. Riksdagen är inte oberoende, utan influeras väldigt mycket i sina beslut av de intresseföreningar som kallas ”politiska partier”, som i sin tur styrs av ett fåtal politiskt aktiva medlemmar. Om “kommunal självstyrelse” finns i realiteten kan man verkligen ifrågasätta, eftersom kommunerna i olika grad är beroende av finansiellt statsstöd.

Sen har man lagt in en rimlig avgränsning i att den makt man utövar måste följa redan stiftade lagar. Okej.

Nu vill jag uppmuntra dig att tänka lite på det du läst. Vilken demokrati stämmer bäst överens med regeringsformen tycker du? Representativ Direktdemokrati, som Aktiv Demokrati förespråkar, eller Parti- och blockdemokrati, som andra förespråkar?

Själv har jag min uppfattning klar. Direktdemokratin stämmer betydligt bättre med svensk grundlag, än rådande ordning. Låt oss därför arbeta för att göra demokratin till det den är avsedd att vara: Ett skick där folkets makt delas ut med allmän och lika röst, för att besluta om de åsikter som i frihet har bildats.

/Rikard Tordön

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Vad röstar du på egentligen, medborgare?

Jag hade bestämt mig för att inte rösta alls i valet 2010. Inte ens en blankröst. Tanken bakom detta var att jag inte vill bidra till att sanktionera den representativa demokratin, alltså att min röst formellt legitimerar en annan människas beslut, som i sin tur är influerad eller rentav styrd i sitt röstbeteende av sitt parti.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Demokrati
2 comments on “Vad röstar du på egentligen, medborgare?
 1. MrPerfect72 says:

  Verkligen intressant.. Anvaend gaerna citat-funktionen. ;-)

 2. Josef Boberg says:

  Representativ demokrati (= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll…) är ju ej alls Folk-Styre – utan till 100 % Hierarki = PartiKrati – så det så.

  Därför kommer jag att skriva Aktiv Demokrati på en blank valsedel i höstens val _ BERGIS :!:

1 Pings/Trackbacks for "Vad röstar du på egentligen, medborgare?"
 1. [...] Ge oss din röst, så får du flera hundra av oss! Vem ska bestämma, – du eller dom? Vad röstar du på egentligen, medborgare? Det tycker vi i redaktionen var en myket glad [...]

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>