Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Nu kan vi snart se vad vi har för politiker

Alla har vi ju undrat vad de håller på med uppe i riksdagshuset då och då.

Ett besök på riksdagens hemsida säger tyvärr inte så mkt om den saken, dels orkar få tränga igenom de torra rapporterna och propositionerna, vilka med vilje verkar skrivas så krångligt det bara är möjligt, dels saknas det möjlighet att få reda på speciellt mkt om hur just din riksdagsrepresentant sköter sig.

En lösning vore en site som på ett överskådligt sätt kunde presentera statistik om just detta. Pether Sörling heter mannen som skapat just detta, tack Peter!:

http://www.rod.se/intervjun/cia-haller-koll-pa-riksdagsledamoterna

http://cia.sourceforge.net/

På siten kan man se hur ofta samtliga ledamöter ens behagat delta i voteringar, hur de röstat och om de ev.  gått emot sin partilinje någonsin.

En liknande site på EU-nivå finns också:  http://votewatch.eu/

För den som trodde att vi hade självständigt tänkande och ansvarskännande riksdagsledamöter i Sverige blir det hela nog en besvikelse dock.

T.ex. så är det endast 19 riksdagsledamöter som gått emot sitt partis instruktioner mer än 3 gånger det senaste året. Inte speciellt imponerande med tanke på att man faktiskt är vald på personligt mandat.

Med den principen kunde man förvänta sig lite mer tycker jag. Det framgår tydligt att partierna finns till för att “hjälpa” riksdagsledamöterna att bestämma hur de skall rösta.

Synd då att partierna i sin tur styrs av kanske ett tiotal personer i resp . parti, och inte  av partimedlemmar eller ens de väljare som personröstat på resp. kandidat.

Var det det här som var så viktigt att få till när personvalsreformen drevs igenom av de stora partierna?

Ett billigt sätt att kunna säga att man “utvecklat demokratin”, tycks det.

Nej, ska vi ha knapptryckare i riksdagen så krävs det att de styrs av folket, de som faktiskt betalar kalaset. Men det är ju inget ngt etablerat parti är intresserat av av naturliga skäl.

Nej, de vill ju fortsätta som förut, som sittande fåglar för lobbyisters och andra mörka krafter och bekvämt kassera in partistöd så man kan köpa propaganda för nästa val igen och fortsätta att konservera sin maktställning.

Dags alltså att rösta in ett nytt sorts parti, där ingen partistyrelse eller annan elit kan avgöra voteringarna i förväg, ett direktdemokratiskt parti!

Aktivdemokratis parlamentledamöter kommer aldrig att rösta eller agera i strid med hur partiets medlemmar direktdemokratiskt beslutat, endast så kan makten föras tillbaka till folket, där den enligt de flesta länders konstitution hör hemma. Endast så kan vi få ett slut på elitism, hemlighetsmakeri och uppgivet politikerförakt.  Endast så undviker vi att än mörkare krafter tar sig in med få röster i parlamenten i avsaknad av vettiga alternativ.

Varför inte prova konceptet i söndagens EU-val?

Magnus Gustavsson,

EU-kandidat för www.aktivdemokrati.se

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Nu kan vi snart se vad vi har för politiker
Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Demokrati
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>