Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Kallelse till Årsmöte 2012

Alla partimedlemmar bör deltaga i det årsmöte som beskrivs i våra stadgar. Du ska ha fått inbjudan via e-post att delta i mötet som nu pågår i vårt forum.

Gå in i forumet för vårt årsmöte och svara under alla rubriker som är upplagda där. Fler punkter kommer upp allt eftersom tills vi avhandlat alla punkterna och årsmötet avslutats. Så gå in helst en gång om dagen under den närmaste veckan eller två tills vi är klara.

Anledningen till att vi har mötet i forumet och inte i en möteslokal eller via Skype eller liknande är för att alla ska kunna vara med oavsett vad man har för arbetstider eller var man bor.

Du är välkommen och uppmanad att vara med även om du blir medlem just nu, även då mötet har startats.

Så gå in i forumet och var med nu.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Kallelse till Årsmöte 2012

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Nyheter
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>