Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Direktdemokratirörelsen möttes i Gnesta

Samlade på Frustuna

Den 9-11 Aug 2013 träffades vi  på Frustuna scoutgård i Gnesta för hitta en gemensam väg framåt för direktdemokratin i Sverige.

Rätt otroligt hur det kan finnas så många olika idéer och inriktningar kring direktdemokrati när vi i grunden vill samma sak. Vi har en del olika synsätt på hur vi kan göra direktdemokrati till ett verkligt alternativ för svenska folket. Var satsar vi bäst?  I kommun? I riksdag? Med enkel direktdemokrat? Flytande demokrat? Hur kan vi förena oss? Vilket namn ska vi ha?

Frågorna är många och åsikterna går som sagt isär.

Vi började fredagen med att alla fick göra en presentation av sig själva och varför vi var där.

Vad förväntade vi oss och ville ha ut av helgen?

Vi som var där var:

Jerry Gabrielsson och Per Norbäck som berättde och delgav sina erfarenheter av att sitta på mandat i Vallentuna för Demoex som numera heter Direktdemokraterna.

Krister Segergren och Richard Danilda  från partiet Enhet som kom och delade sina tankar kring direktdemokrati, politik och mycket annat.

Hans Jangeby från Äkta demokrati som engagerat sig för folkinitiativet i Värmdö mot nedläggningen av en skola.

Thomas Larsson som med sin ide kring hur Föreningen för direktdemokrati kan fungera. Hur vi kan utbilda folk på bred front i frågor kring demokrati och direktdemokrati. Thomas är väl insatt i allt från medborgardialog till medborgar initiativ, folkinitiativ elektroniska möjligheter och mycket mer. Han jobbar just nu på att få i gång ett samarbete med studieförbunden.

Anna Gustin kom för att utbilda sig (tror jag) i alla direktdemokratiska partiernas olikheter. Hon ställde mycket frågor. Ställde saker på sin spets och uppmuntrade (läs tvingade) oss att samarbeta.

Hedy Mahmoudi som visade sig vara en duktig sekreterare, fantastisk kock och en smart och klok kille som kom med relevanta synpunkter.

Catrin Eggers pratade om demokrati i grupp och hur viktigt det är att tillåta kaos.

Joakim Sigvald  berättade lite om boken om direktdemokrati de  jobbar på och hälsar att jag gärna får nämna att de söker  korrekturläsare.   Han hade även varit i Estland och intervjuat projektledaren för deras e-röstningssystem.

Peter Iwanek (uppfattade jag det som) tänkte strategiskt. Hur kan vi samarbeta? Hur kommer vi framåt? Varför går inte Äkta demokrati och Direktdemokraterna ihop? Vad skiljer Direktdemokraterna i från Aktiv Demokrat?

Jimmy Strobl… Hur kan vi använda oss av han charm? Killen från Falkenberg som halkat in i Aktiv Demokrati. Avhoppandes i från socialdemokraterna för att han såg möjligheterna med AD. Som har lätt för att prata med folk, knyta nya kontakter och som med sin entusiasm fångar andra.

Jonas Liljegren är ordförande för Aktiv Demokrati, kunnig och kompetent i alla frågor kring direktdemokrati. Håller sig uppdaterad omkring direktdemokratiska partier runtom i världen.

Gerardo Amaya kom även och besökte oss för att lära och förstå mer om direktdemokrati.

Och sist jag Erika Johansson (Olofsdotter) som organiserade, drog i trådar och jobbade på för få till stånd det här mötet och den här konferensen för en starkare och gemensam frammarsch för direktdemokratin i Sverige.

En viktig slutpunkt vi till slut enades om var när vi tydligt insåg att vi som var där faktiskt vill att Aktiv Demokrat vill gå i hop med Direktemokraterna men hur skulle det gå till? Men hur vill resten av ADs medlemmar? Det här måste ju upp till omröstning. Och vi måste redogöra sakligt för vad som sas här.

För flera av oss har det här med flytande demokrati varit en riktig hjärtefråga. Det som gjort att vi trott på AD och velat engagera oss i partiet, medans andra har haft så svårt att tro på och se fördelarna med flytande demokrati. Det är för komplicerat för vanligt folk att förstå har Hans upprepade gånger hävdat. Och nu sitter vi här med den frågan som håller oss isär. Skillnaden mellan Direktdemokraterna och Aktiv Demokrati är ju även att AD ska kunna fungera på riksnivå. Och där har vi sett den flytande delen som nödvändig.

Peter ställde frågan till Per Norbäck; om vi går i hop och ni vill ha enkel direktdemokrati i kommunen,  hur går det i hop med ADs ide om flytande demokrat?

Per svarar logiskt det är väl bara att lägga in en flik att gå in på för den som inte har tid, ork eller vill engagera sig i varje fråga.

Han har helt klart en poäng där. En lösning. Något vi borde kunna enas om.

Vi bestämmer oss för att jobba vidare med detta under hösten och försöka se över en eventuell sammanslagning av stadgar osv.

Helgen avslutades med lite filmprojekt. Vi sa alla en fras inför kameran om varför vi vill ha direktdemokrati i Sverige. Den har sedan klippts ihop av Peter. Filmen kan du se här. Vi gjorde även förberedelser för en crowdfunding-film.

Länk till Direktdemokraternas bloggpst finns här. Länk till Enhets bloggpost finns här. Även Hans Jangeby har skrivit mycket på Äkta Demokratis sida på facebook.

Tack alla ni som deltog. För att ni kom. För ert deltagande.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Direktdemokratirörelsen möttes i Gnesta
About

Organisatör som tagit initiativ till konferensen och almedalsprojektet 2012

Tagged with: ,
Posted in Nyheter
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>