Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Kallelse till Årsmöte 2013

Gavel action

Härmed kallas du till ordinarie medlemsmöte på måndag 2012-06-10 kl 00.00 i forumet Årsmöte 2013. Alla partimedlemmar är välkomna.

För aktivt deltagande krävs att du går in i forumet en gång om dagen. Mötet kommer att pågå tills alla punkter är avhandlade.

Gå in i forumet för vårt årsmöte och svara under alla rubriker som är upplagda där. Fler punkter kommer upp allt eftersom tills vi avhandlat alla punkterna och årsmötet avslutats.

Anledningen till att vi har mötet i forumet och inte i en möteslokal eller via telekonferens är för att alla ska kunna vara med oavsett vad man har för arbetstider eller var man bor.

Du är välkommen och uppmanad att vara med även om du blir medlem just nu, även då mötet har startats. Förnya även ditt medlemskap om du inte gjort det ännu.

Fråga och svara direkt i forumet genom att klicka på “BESVARA”. Du kan rösta direkt i forumet genom att helt enkelt skriva “Ja” eller “Nej” i ett inlägg. Om vi inte är överens på en viss punkt kan vi göra en votering i vårt valsystem GOV.

Om du inte kan medverka i mötet kan du delegera din röst till en eller fler andra medlemmar.

Mötets form och innehåll styrs av våra stadgar.

Handlingar

gå in i forumet och var med nu.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Nyheter