Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Reglemente 2013-05-09

Nytt i denna version är §4.1 Medlemsavgiften

Posted in Reglemente

Reglemente 2012-03-15

Nytt i denna version är §5 Roller

Posted in Reglemente

Reglemente 2011-10-01

folders

Nytt i denna version är §3.4 Kontinuerliga val av förtroendeposter

Tagged with:
Posted in Reglemente

Reglemente 2011-09-24

folders

§3.2 ändrad till att referera till nuvarande valsystem.

Posted in Reglemente

Reglemente 2011-09-07

folders

Omröstningstiden ändrad till 14 dagar.

Posted in Reglemente

Reglementet 2010-10-18

Här samlas partiets aktuella beslut i en form liknande lagbok, med stadgarna som en grundlag.

Posted in Reglemente