Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Reglemente 2011-09-24

folders

Innehållsförteckning

1. Om reglementet
2. Partiets blogg
3. Omröstningar
4. Medlemskap

1. Om reglementet

Med “Partiet” avses nedan det politiska parti som 2010-10-04 benämndes “Aktiv demokrati”.
Här samlas partiets aktuella beslut i en form liknande lagbok, med stadgarna som en grundlag.

§1.1 Reglerna i detta reglemente får inte strida mot partiets stadgar.

§1.2 Samtliga regler i detta reglemente måste ha föregåtts av ett beslut. enligt partiets beslutsordning. Besluten ska finnas länkade under motsvarande paragraf eller avsnitt.

§1.3 Reglerna i detta reglemente får inte vara motstridiga sinsemellan. Då det finns flera motstridiga beslut gäller det senaste.

§1.4 Detta reglemente ska organiseras så att varje regel beskrivs under en paragraf med unikt paragrafnummer sammansatt av två löpnummer med punkt emellan. Reglerna ska ordnas i avsnitt i en nivå utifrån dess innehåll. Avsnitten ska ha unika löpnummer som bildar prefixet i ingående paragrafers paragrafnummer. Ordningen mellan paragrafer och avsnitt är inte signifikant.

beslut Upp

2. Partiets blogg

§2.1 Partiets blogg ska enbart handla om direktdemokrati i dess olika former och vad som händer på det området.
beslut

§2.2 Bloggen får inte göra politiska ställningstaganden utöver de som finns i partiprogrammet.
beslut

§2.3 Bloggen kan rensas retroaktivt på bloggposter som inte följer aktuella regler.
beslut Upp

3. Omröstningar

§3.1 Omröstningar ska föregås av diskussion. Diskussionstråd ska finnas länkad från publicerad omröstning.
beslut

§3.2 Omröstningar ska hållas i Aktiv demokratis officiella valsystem när detta är i funktion. När valsystemet ej är i funktion ska varje omröstning hållas i en egen tråd i forumet för omröstningar. I titelraden ska “[Omröstning]” anges som prefix samt start- och slutdatum för omröstningen som suffix.
beslut

§3.3 Omröstningstiden är 14 dagar.
beslut Upp

4. Medlemskap

§4.1 Medlemsavgiften är 75 kr per år.
beslut Upp

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Reglemente 2011-09-24
Posted in Reglemente
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>