Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Aktiv Demokrati 2015

A Path Through Darkness Often Leads to a Brighter Future

Vi tar ett hopp in i framtiden till en kväll sommaren 2015. Jag sitter vid min dator för att skriva ned vad som hänt och hur läget är nu 2015.

Aktiv Demokrati (AD) uppmärksammades mer och mer under månaderna fram till valet 2014. Debatten gick het på TV om den fara Aktiv Demokrati skulle innebära för stabiliteten och förmågan att styra landet.

Valet blev en succé. AD fick 5% av rösterna vilket resulterade i 20 mandat. 20 personer från Aktiv Demokratis valsedel kom in i riksdagen. AD kom även in i många kommuner och flera landsting.

Våra röstförmedlare

Dessa 20 personer hade alla tagit på sig rollen som röstförmedlare och representanter för det nya direktdemokratiska systemet. En del av dem kom från småpartier som inte på egen hand hade kunnat ta sig in i riksdagen, en del från den utomparlamentariska rörelsen och några från etablerade partier. Där fanns personer från Piratpartiet, Feministiskt initiativ, Liberala partiet, Kommunistiska partiet, samt även från de större etablerade riksdagspartierna.

Alla dessa personer som nu sitter i riksdagen för Aktiv Demokrati har lovat att följa resultatet från det direktdemokratiska systemet. De fungerar som oberoende journalister och förmedlar löpande riksdagens arbete till folket. De fungerar också som röstförmedlare för att förmedla folkets intressen till de invalda politikerna.

Alla medborgare är fria att delta i debatten. Du kan exempelvis skriva ett debattinlägg som du vill ha uppläst i riksdagen inför de andra partierna. Debattinläggen röstas om på ett sådant sätt att talartiden fördelas i förhållande till hur många som ställer sig bakom respektive inlägg och hur bra de anses vara.

De framröstade debattinläggen fördelas därefter mellan de invalda röstförmedlarna så att de inte behöver läsa upp något som allt för mycket skiljer sig från deras egna övertygelser. Det har gått bra då de själva utgör ett snitt av befolkningens politiska inriktningar. Men i slutändan är det deras uppgift att på bästa möjliga sätt representera folkets vilja, ungefär som vi kan förvänta oss av en advokat i en rättegång.

Ett ökat politiskt intresse

Nu har det gått ungefär ett år sedan valet och allt fler har börjat vänja sig vid de nya möjligheter en flytande direktdemokrati innebär.

Direktdemokratin har resulterat i ett enormt ökat intresse för politik och deltagande. Det har blivit vanligt att samtalen i fikarummet handlar om aktuella projekt och idéer för förändring. Känslan av delaktighet har ökat nu när alla kan påverka genom att tipsa sina vänner och bekanta om nya förslag och pågående omröstningar. Samtalen har blivit djupare och mer intressanta när det inte längre handlar om val mellan partier utan snarare om att finna och stödja bra lösningar.

Bloggar, facebook, webbsidor och annonstavlor länkar direkt till delegater och pågående omröstningar. Varje dag postas nya “upprop” och förslag på facebook och andra sociala medier. Istället för att bara “gilla” ett förslag kan du nu direkt stödja förslag och grupper.

Du kan nu ge ett direkt stöd till intresseorganisationer genom att delegera din röst till dem. Och eftersom det går att delegera till flera grupper blir även intresset för att stödja olika intresseorganisationer större. Dessa organisationer kan direkt ta ställning till omröstningar i riksdagen och även komma med egna förslag för omröstning i riksdagen.

Många medborgare har delegerat sin röst till grupper som BRIS, Fjällräddningen, Djurens Rätt, Greenpeace, IOGT-NTO, Stoppa FRA-lagen, Planka.nu, RFSL, Nej till GMO, med flera. Många nya grupper har uppstått för populära saker så som att lägga ned kungahuset, stoppa vargjakten, ändra banksystemet, med mera.

En fördel med att delegera sin röst snarare än att direkt rösta i enskilda frågor är att den grupp du delegerat till kan ta ställning till vilka omröstningar i riksdagen som berör frågan och kan även formulera framtida omröstningar. Du har då gett förtroende till gruppen att arbeta för sin sak, vilket mycket väl kan ta många omröstningar under många år. Men du har alltid möjlighet att ta tillbaka din delegering eller att själv göra ett eget val i en enskild omröstning.

Demokratisystemet i praktiken

Många engagerade medborgare har nu redan efter ett år delegerat till över hundra olika delegater. Det är lätt att göra eftersom man bara behöver gilla länken eller sidan som postas på facebook. Din kompis postar exempelvis en länk med rubriken “Stoppa vargjakten”. Du klickar på gilla.

Dagen därpå får du en notis om att du har nya delegeringar att bekräfta. Du får notisen via den eller de kanaler du själv valt, så som SMS, G+, MSN, e-post, etc. Du klickar på länken och loggar in i Aktiv Demokratis demokratisystem med din e-legitimation.

När du loggat in möts du av en lista nya delegeringar att bekräfta. Här ser du mer info om de som ligger bakom “Stoppa vargjakten”, inklusive förslag som de stödjer och hur de har röstat i tidigare omröstningar. Du ser även hur denna delegat skiljer sig från dina andra delegater och rådgivare i tidigare frågor där de har röstat olika.

Du godkänner de nya delegeringarna och går vidare för att se vad som är på gång och vilka omröstningar som är aktuella i de områden du speciellt intresserat dig för. Presentationen inkluderar översikter över processer, beroenden, perspektiv, projektioner, med mera. Dessa översikter är personligt framtagna för att inte ge någon enskild grupp makten att vinkla en frågeställning. På samma sätt som du kan delegera din röst, har du även valt dina rådgivare bland tillgängliga tjänster som sammanställer och presenterar översiktlig information.

För att inte låta någon fråga hamna mellan stolarna har många valt att även delegera sin röst till ett eller flera av de etablerade partierna. De flesta har då många delegater som enbart röstar i specifika sakfrågor samt ett fåtal delegater, så som gamla partier, vilka ju röstar i de flesta frågor.

Då och då händer det att två eller fler av dina delegater har valt att rösta i samma omröstning, och att de där röstat olika. Säg exempelvis att du delegerat din röst till Moderaterna. En vacker dag får du en notis om att dina delegater inte är överens i en specifik omröstning. Om du inte gör ett val kommer du automatiskt att rösta blankt i den omröstningen.

Du loggar in i demokratisystemet hos Aktiv Demokrati för att se vad som är på gång. Du ser att det nu ska röstas om en ny lag för vargjakt. Den delegat “Stoppa vargjakten” har röstat ja, men din andra delegat “Moderaterna” har röstat nej. På sidan för omröstningen får du en personligt framtagen översikt med just dina delegater och rådgivare.

På JA-sidan i höger kolumn ser du “Stoppa vargjakten” med sin sammanfattning till varför du bör rösta JA till lagförslaget. På NEJ-sidan i vänster kolumn ser du “Moderaterna” med sin sammanfattning till varför du bör rösta NEJ till lagförslaget. Du ser även en del fakta och annat från dina rådgivare.

Du har nu att välja på att ta ställning åt ena eller andra hållet. Du kan gå in och fördjupa dig i frågan. Du kan läsa eller se debattinlägg från de största delegaterna eller från individer eller bekanta som uttalat sig i frågan. Du ser även att en debatt ska hållas i ditt lokala kommunhus. Dit kan du komma för att lyssna på alla sidor. Du kan även se den inspelade debatten direkt från din dator och deltaga i diskussionen med egna kommentarer, frågor, idéer, osv.

Kanske kommer du fram till att delegaten “Stoppa Vargjakten” inte var så bra som du först trodde. Då kan du välja att ta tillbaka din delegering från dem så att de inte längre kan rösta för dig. Möjligen kanske du vill ha kvar dem som en rådgivare, men inte som delegat.

Kanske tycker du å andra sidan att du inte håller med “Moderaterna” i den aktuella frågan och väljer att i framtiden alltid låta “Stoppa Vargjakten” få företräde framför “Moderaterna” i varg-frågor. Vad som konstituerar varg-frågor kan du överlåta till dina rådgivare som bland annat bidrar med “taggar” till aktuella omröstningar.

Eftersom delegater alltid måste komma in med sina röster några dagar innan omröstningens slut, har du alltid tid på dig att göra ett eget val om du så önskar.

Veckan därpå får du en ny notis om omröstningar där dina delegater röstar olika. Du går in i demokratisystemet för att sätta dig in i de aktuella frågorna och vad som skiljer i argumentationen mellan dina delegater. På så vis får du kontinuerligt möjlighet att gallra ut de delegater som du finner mindre seriösa.

Detta system med många delegater och notifiering när delegaterna tycker olika gör att du kan lägga din tid på det som är mest angeläget. I många frågor finns det en stor enighet. När konsensus finns kan du lugnt låta dina delegater ta hand om det som de själva specialiserat sig på. När ett område av samhället fungerar som det ska kan besluten tas utan allt för mycket stridigheter eller debatt.

Men då och då dyker det upp frågor där det finns oenighet i vad som är den bästa lösningen. Det är dessa frågor som bubblar upp och som kommer att stimulera till mer engagemang och mer debatt. Det blir på så vis ett självkorrigerande system.

Spridning

Allt fler människor går in och använder demokratisystemet för att vara med och bestämma över de mandat Aktiv Demokrati har i riksdag, landsting och kommuner. De etablerade partierna kan inte göra annat än att uppmuntra sina anhängare att gå in i demokratisystemet för att delegera till sitt parti för att på så vis få fler mandat på sin egen sida i riksdagen.

Detta leder till att fler och fler får upp ögonen för den flytande direktdemokratin. Aktiv Demokrati ser nu ut att kunna att bli det största partiet efter nästa val. Då kommer dess röstförmedlare att sitta i alla utskott och beredningar. Sveriges ministrar kommer att bli direktdemokratiskt valda personer med förtroendeuppdrag baserat på direktdemokratiskt beslutade agendor.

Aktiv Demokratis modell sprids nu över världen. I samarbete med direktdemokratiska partier över hela Europa är de på god väg att ge en sann röst åt folket i Europaparlamentet.

Den flytande direktdemokratin blir ett nytt statsskick. Fler och fler länder går med i rörelsen. Tillsammans får våra representanter i FN en ny roll då de tidigare supermakterna blir direktdemokratiska.

En ny era har kommit.

Illustration: CC-SA bbsc30

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Aktiv Demokrati 2015

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati
10 comments on “Aktiv Demokrati 2015
 1. Josef Boberg says:

  “Den flytande direktdemokratin blir ett nytt statsskick. Fler och fler länder går med i rörelsen. Tillsammans får våra representanter i FN en ny roll då de tidigare supermakterna blir direktdemokratiska.”

  Skööönt – Jonas – att Wi 2015 kan skönja den bortre parenteses för wår nuvarande representativa demokrati = PyramidMakt-eländet.

 2. Tommy Skogsberg says:

  Strålande Jonas!

  Det här perspektivet sätter i ett slag fokus på vart AD är på väg, ger klarhet om vilka frågeställningar som inte leder framåt, samtidigt som det uppenbarar vad som verkligen ska till för att genomföra Direktdemokrati i Sverige.

  Bästa Hälsningar! / Tommy

 3. Joakim Sigvald says:

  Bra skrivet! Jag ser fram emot den framtid som du målar upp!

  Jag håller med om allt utom:
  “Eftersom delegater alltid måste komma in med sina röster några dagar innan omröstningens slut, har du alltid tid på dig att göra ett eget val om du så önskar.”

  Jag anser att det är feltänkt och en onödig komplikation. Man delegerar för att man har förtroende för en delegats kunskap och argumentation, inte för att man tror sig veta hur delegaten ska rösta. Om man vet vad hur man vill rösta behöver man inte sitta och bevaka sin delegat så denne inte ändrar sin röst i sluttampen av en omröstning. Då kan man gå in och lägga sin röst direkt. Men om man faktiskt vill delegera sin röst så är det väl bara en fördel att ens delegat får vara med ända till sluttampen av omröstningen och har möjlighet att reagera på ev. ny kunskap och nya argument som kommer upp mot slutet.
  Jag anser inte att vi ska begränsa delegaters handlingsutrymme genom att begränsa deras omröstningstid.

  • Detta med en tidigare deadline för delegater är till för en situation där en delegat gör något oväntat som orsakar ett rama-skri. En delegat som har väldigt många delegander och stort förtroende gör ett val som blir hårt kritiserat. Då ska det finnas en möjlighet att gå in och göra ett eget val på grund av den reaktion som uppstått under den korta tiden.

   Det är en extra säkerhet mot att någon lyckas kapa en delegat via lobbying eller liknande.

 4. Joakim Sigvald says:

  Det finns inget skäl att tro att det skulle vara lättare att kapa en stor delegat än vad det är att idag kapa ett parti. Och jag har inte hört talas om att partikapning skulle vara en fara för demokratin. Om en delegat låter sig säljas till ett särintresse i en enskild omröstning så är förtroendeskadan för delegaten mycket större än vad skadan för det demokratiska systemet skulle vara. Den delegat som låter sig säljas och därmed orsakar ett ramaskri hos sina delegander kommer att förlora sitt stöd och systemet är på så sett självkorrigerande.

  Jag kan tänka mig särskilda frågor som man behöver vara särskilt uppmärksam på, t ex den om ersättningsnivån till delegater eller grundläggande ändringar i de demokratiska spelreglerna. Men att den stora floran av olika delegater som kommer att finnas skulle gå ihop i en enskild avgörande omröstning och allvarligt skada det demokratiska systemet ser jag som betydligt mindre sannolikt än att de politiska partierna idag skulle göra det.

  För övrigt finns det ändå ett incitament för delegaterna att bestämma sig och rösta tidigt i frågor eftersom deras ställningstagande är en viktig del i deras marknadsföring. Så om enskilda delegater enstaka gånger skjuter sig i foten genom att ändra sig i sista stund utan för deras delegander godtagbar motivering så är det deras eget problem snarare än det politiska systemets.

  En begränsning av delegaternas omröstningstid är både onödig och kontraproduktiv. Den skulle till och med i sälsynta fall kunna vara direkt farlig om omständigheterna ändras drastiskt och delegaterna inte har möjlighet att reagera på det med en vecka kvar innan omröstningstiden går ut.

 5. Jan Ängmo says:

  Hej Jonas Liljegren.
  Hurra för ungdomlig optimism.
  Du hoppar in år 2015 i med 5% av rösterna i 2014 års val.
  Dina tankegångar därefter ställer jag upp på.
  AD ska nog vara mer realistisk inför valet 2014.
  Jag tror att människor går för att rösta på ett politiskt parti. Så har man alltid gjort.
  AD måste bryta ett starkt mönster.
  Enbart de nuvarande budskapen som AD har räcker nog inte vid ett ordinarie riksdagsval.
  Ett ställningstagande i den ideologiska tillhörigheten är nog nödvändigt.
  Ett budskap om att AD arbetar för att rädda mänskligheten från en ojämlik, grym, egoistisk, materialistisk, miljöskadad och överbefolkad framtid.
  Där finns mycket att ta av eller hur. Något som alla människor finner viktigare än de vanliga politiska valfrågorna.
  Jan

 6. Personligen tillhör jag skaran som saknat möjligheten att göra ett Aktivt Demokrati val så min röst går utan tvekan dit 2014.

 7. Urban Medin says:

  Enormt bra och detta rebloggas direkt, tänk att jag aldrig hittar just de här texterna?
  Tack! :)

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>