Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Aktiv Demokrati 2015

A Path Through Darkness Often Leads to a Brighter Future

Så här kan Sverige och världen se ut om några år när en flytande direktdemokrati har blivit vardag. Ett ökat intresse för att hitta bra lösningar, ökad frihet och ökad inspiration. En ny era är på väg.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati

Göran Greider

goran_greider_80x80

Ironiskt nog har i dessa yttersta tider – och i största hemlighet – Lenins partiteori kommit att prägla riksdagspartierna: Organisationerna är partiledningarnas verktyg. De lydiga blir kvar. De olydiga bryts ner.Wikiquote

Tagged with: , ,
Posted in Citat