Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Vad har Aktiv Demokrati för politik?

politik

Aktiv Demokrati har ingen politisk ideologi eller partiprogram. Det är upp till varje medlem att forma sin egna politik och få stöd för dem på AD:S forum. Vi använder med helt enkelt direktdemokrati som vi kompletterar med en egen form av representativ demokrati där en delegat temporärt förvaltar din röst.

En röst på Aktiv Demokrati är vare sig en röst på höger, vänster eller någon annan sakpolitisk inriktning. Aktiv Demokrati är nämligen ett politiskt obundet parti, vilket betyder att Aktiv Demokrati endast står för ett direktdemokratiskt systemskifte. När Aktiv Demokrati tar plats i riksdagen, så betyder det bara att man får fortsätta att rösta, även när valperioden har inletts.

Vi är ett direktdemokratiskt parti. Riksdagsledamöter kommer enbart att rösta i enlighet med resultatet från valsystemet i varje enskild fråga. De kommer enbart att fungera som röstförmedlare mellan folket och riksdagen. Arbete och debattinlägg kommer att styras av vad som röstats fram direktdemokratiskt.

Varför?

Alla partiprogram genererar konflikt. Ju fler punkter man ska komma överens om, desto färre personer kommer att hålla med till 100%. Ju mer detaljerat, desto färre personer. Det finns olika sätt att prioritera. Olika sätt att utföra. Olika sätt att lösa detaljerna.

Hur gemensamma visioner en grupp personer än har, kommer det uppstå skillnader i detaljerna.

Så låt oss gå ifrån hela konceptet med parti-politik och block-politik. Vi löser hela problematiken genom att istället omfamna olikheterna. Låt oss utforska alla varianter. Låt alla grupper och individer få sin röst hörd och argumentera för sin variant.

Istället för att kohandla om urvattnade kompromisser, kan vi istället hitta bästa lösningen för varje steg och varje detalj. Möjligheten att säga nej för att sätta press på motståndarblocket för att få stöd för sin egen variant, försvinner. De gamla makt-koncentrationerna försvinner. Istället får varje motion klara sig på sina egna meriter.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Vad har Aktiv Demokrati för politik?
Posted in FAQ
6 comments on “Vad har Aktiv Demokrati för politik?
 1. Fred Blomson says:

  I AD läste jag om delegater. Du är med där, har du något emot det? För att http://www.ddny.se skall få bidrag, måste vara ett parti med styrelse och representanter i kommunen. Hur är det med den saken Urban? Var god tala klart språk!
  Min konstruktiv kritik har ambitionen att vara baserad på logiken, samvetet och filosofin! Jag försöker att se det hela utifrån, objektivt och universellt! Världen är på väg någonstans och det gäller att styra på rätt väg med hjälp av förnuftet (logiken)! Det handlar inte om min eller din logik, det handlar om den gemensamma logiken som ”alla” vi måste enas om, i fall vi vill undvika katastrofala kriser ( http://www.1billionhungry.org ). Det kan vi göra med dialog (två i taget) och omröstning!
  Låt oss ta frågan om partiernas existensberättigande idag med all IT! När vi har diskuterat färdigt låt oss rösta, JA eller NEJ! Anta att en stor majoritet anser att det inte behövs partier idag, vilka alternativ finns det att organisera dd på alla nivåer? Lägg märke till globaliseringen och att kapitalet alltid har varit globaliserat! Detta innebär att e-lagarna i slut endan måste vara globala (europeiska, nationella, kommunala).
  Anta att några föreslår lösningen Jämlikhets Förening (Jämlikhets Rörelse) med mål att ersätta partierna och repredem med e-nomokrati, för att införa jämlikhetslagar och lagar för en bättre värld, låt oss rösta JA eller NEJ om det!
  I fall majoriteten vill, kan vi starta dd-föreningar på alla nivåer. Logiken säger att på samma sätt som de stora demonstrationerna sker i storstädernas stora torg, kommer dd-föreningarna i storstäderna att gå i spetsen med ett stort antal deltagare och att utgöra exempel för dd-föreningarna på alla andra nivåer! LOGISK RESULTAT: ”Direkt e-demokrater alla sorter, förena är rund jämlikhetslagar FÖRST I STORSTÄDERNA!”

 2. Urban says:

  Hej Fred. DIS Nynäshamn är en kommunal del i Aktiv Demokrati. DIS var inget parti p.g.a att jag inte visste i vilken riktning invånarna här önskade. Jag är inte delegat i AD, men är en s.k aktivist som kommer att arbeta för AD i Nynäshamn och även hjälpa AD uti landet. Efter att ha talat med Jonas och Erika, har vi bestämt oss för att vara just en del av AD och följa E2D,s manifest och AD,s stadgar.

 3. Josef Boberg says:

  FORTSATT ALL LYCKA TILL :!:

  önskar Josef

 4. Fred Blomson says:

  EVOLUTION OR OPPOSITION
  (Socialdirectdemocracy is the rational alternative)
  Let us transform the partysystem into a single direct democratic organization for all cosmopolitan citizens. All people have the same needs and the same rights! The representative democracy is over! Social Direct Democracy is the future name!
  We live in a dominant capitalistic society and the alternative is not sociocapitalistic dictatorship of Chinese model! At last the law must replace the currency, this is the rational socialdirectdemocratic goal! The more often returning global crises and conferences speak for that!
Deny person election! The sooner the better give up the representative system and let THE CITIZENS LAW to govern and to establish legal global economic equality!
Every citizen is a party and a leader. Everything belongs equal to all because we have equal natural needs! The direct democratic laws unite the citizens. Political parties and leaders split the citizens, lead to an economic pyramidal society and result in eternal returning crises and war!
The common sense says that a capitalistic society governs best by a capitalistic government. The old fashion socialistic parties wish to govern the capitalistic society, is short-lived and very rear possible!
Honored socialdirectdemocrats wake up! The only who have happiness from the eternal socialistic opposition are the professional politicians of the opposition! They keep their jobs and their fat salaries and they are not interesting on any sacrifice and effective rational radical evolutional solution! They are for the most selfish and traitors against direct democracy, look at the newly prisoned Greek ministers!

  Fred Blomson 1937 in Athens, practical philosopher! fred.blomson@facebook.com

  This article soon in http://www.dddemo.net in GREEK, SWEDISH AND GERMAN
  http://www.dddemo.net http://www.1billionhungry.org http://www.direktdemokraterna.se
  http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/usefullinks?lg=en, http://www.dd-democracy.gr
  http://www.aktivdemokati.se http://www.ffdd.se http://www.dimovoulio.gr http://www.joinourspace.eu

  Please comment!

 5. Sudden says:

  Dagens demokrati med att stirra sig blind på att framtvinga majoritet är kontraproduktivt där det är bättre att låta vara indelat i ett optimalt antal grupper att få igenom och förverkliga sina egna förslag som alla är olika, istället för att alla grupper måste ge efter för det vinnande förslaget och försöka bli som dem. Med olikheter kan man lära sig av varandra och självmant bli som någon annan grupp och kanske slå sig samman och det skapar en naturlig process att enas utan konflikter.

  Allteftersom GOV utvecklas kan förstås olika analysverktyg finnas till hands så att det för olika grupperingar av personer går att se vilket “partiprogram” de har, och och vice versa; att fylla i ett önskat partiprogram och därutav se vilka personer som bäst matchar att samarbeta med eller delegera.

1 Pings/Trackbacks for "Vad har Aktiv Demokrati för politik?"
 1. [...] Och det kan genomföras utan behov av majoriteten. Det enda som behövs är att det bildas ett partipolitiskt obundet parti som enbart har till syfte att införa den nya demokratimodellen. När detta parti får över 4% i [...]

Add Comment RegisterLeave a Reply to Fred Blomson Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>