Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Direktdemokratiskt parti

key-691

Direktdemokrati kan införas gradvis. Och det kan genomföras utan behov av majoriteten. Det enda som behövs är att det bildas ett partipolitiskt obundet parti som enbart har till syfte att införa den nya demokratimodellen. När detta parti får över 4% i riksdagsvalet, kan dessa mandat användas i enlighet med partiets demokratisystem. Aktiv Demokrati är ett sådant parti.

Omröstning i varje fråga sker via partiets webbplats. De personer som kommit in i riksdagen har till uppgift att rösta i enlighet med utfallet av omröstningarna på webbplatsen.

Personerna som kandiderar till riksdagen för det direktdemokratiska partiet fungerar som språkrör för befolkningen. På samma sätt som partiledare och språkrör i andra partier, har de som uppgift att representera medlemmarna snarare än sina egna åsikter. De fungerar som journalister genom att komplettera den informationen som redan är öppet tillgänglig, för att ge underlag till diskussioner och omröstningar.

De fungerar även som språkrör mellan medlemmarna och de andra partierna. Slutsatser och sammanfattningar av diskussioner kan framföras i riksdagens talarstol. De kommer även att verka inom utskott och utredningar som en kontakt mellan folket och de övriga partierna. Språkrören kommer även att informera om direktdemokrati och verka för dess utveckling i riksdagen.

Detta är nyckeln till framtiden.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Direktdemokratiskt parti

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Ordlista
4 comments on “Direktdemokratiskt parti
 1. Sebastian Näslund says:

  Så är alltså tanken att dessa riksdagsledamöter som sitter för AD ska kallas “språkrör”?

  I grunden är deras arbete inte svårare än att en apa kan tränas att göra det. På en skräm meddelas att AD´s medlemmar har beslutat att rösta JA, representanten trycker då på JA knappen i riksdagens kammare.

  Nå nu kanske de, som texten ovan antyder, kan användas som informatörer om AD´s politik. Men även detta blir en ganska simpel uppgift då AD inte har någon politik, förutom ett “system för beslut”.

  De kan inte kohandla och söka kompromisser med andra partier. De kan inte förhandla om att ingå som regeringsunderlag.

  Om detta är arbetsuppgiften så krävs inget långt CV för att kandidera till den mycket lukrativa posten som riksdagsledamot.

  Det kan bli ganska mycket fikande?

  Nå, dessa representanter kan också användas som infomationssamlare och sammanfattare av vad som pågår i Sveriges riksdag. De får så exakt samma uppgift som en politisk reporter. Den eftersökta kompetensen blir då bl a objektivitet och pedagogik och språkförmåga.

  Då en riksdagsledamot har hög lön och mycket resurser till hands kan säkert riksdagsledamoten användas till att moderera och serva den internettekniska sidan av demokratisystemet. Eller?

  Aktiv demokrati är ju i sin essens bara ett datorprogram, och det som datorprogrammet levererar.

 2. Jag tycker att de som blir invalda ska arbeta med att föra fram “demokratifrågor” i den politiska processen. Det finns hur mycket som helst att göra för att förbättra det demokratiska systemet i Sverige. Både på riksdagsnivå, i kommuner och i landsting.

  Det är ett snårigt och krävande jobb att driva en politisk fråga till och med på kommunal nivå. Det vore slöseri om ADs invalda inte skulle jobba aktivt med att derivat frågor som gäller utveckling av demokratin.

 3. Sebastian Näslund says:

  Inser att i texten ovan används ordet “språkrör”, på andra platser, “röstförmedlare”. Den senare förmodar jag är beteckningen. Språkrör är väl en av uppgifterna.

  Jo, att enbart förstå hur riksdagen fungerar tar sin tid. Och arbetet är och borde vara mer än knapptryckning.
  Att lägga fram motioner tar sin tid, att propagera för dem tar sin tid.
  Att förstå och omformulera propositionerna (regeringens förslag) kommer ta sin tid. Dessa behöver presenteras inför AD medlemmar på ett begripligt sätt.

  Vad är demokratifrågor?
  Stora delar av det piratpartiet driver?
  Offentlighetsprincip?
  All typ av transparens?
  Medborgarinflytande?

  Sebastian

  • Med demokratifrågor menar jag all politik som rör frågan om inflytande för medborgare i alla de situationer som en människa kan tänkas ha behov av att kunna påverka sitt liv. Alla är vi någon gång under livet patient, förälder, företagare, anställd, medlem, student, hyresgäst, boende på ett äldreboende eller behandlingshem, anhörig till en sjuk eller handikappad och så vidare. Inom alla dessa områden behövs det hela tiden slås vakt om rättigheter.

   Men i första hand tänker jag på frågor som kan förbättra direktdemokrati. Tex att få rätt att samla in namnunderskrifter elektroniskt till folkinitiativen på kommunal nivå. Att införa folkinitiativ och medborgarförslag till riksdagen. Att alla kommuner ska ge rätt till medborgarna att inkomma med medborgarförslag. (finns bara i ca 2/3 av kommunerna idag.

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>