Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Direktdemokrati

Glarner-Landsgemeinde

Direktdemokrati är en styrelseform där alla kan vara med och rösta i alla frågor.

Sverige har en representativ demokrati där vi väljer beslutsfattare som i sin tur tar besluten åt oss. Vanligtvis sker besluten via omröstning där utslaget avgörs av de som får över 50% av rösterna.

Direktdemokratin har många likheter med den representativa demokratin. Deltagandet i omröstningen är inte obligatoriskt. En representant i riksdagen kan välja att lägga ned sin röst eller helt enkelt inte närvara under omröstningen. Även i en direktdemokrati finns friheten att inte rösta. Effekten blir att besluten påverkas i högre grad av de som bryr sig tillräckligt mycket för att deltaga.

En annan likhet är användandet av rådgivare. I vår representativa demokrati förlitar sig våra representanter oftast på rådgivare i form av partistyrelse eller lobbyister. Samma sak gäller för en direktdemokrati där de som röstar kan välja att förlita sig på en eller flera rådgivare.

Direktdemokrati används oftast i mindre lokala föreningar där det är enkelt för alla medlemmar som vill att deltaga på möten där man samlas i samma rum.

Idag har den teknologiska revolutionen öppnat möjligheten för en digital direktdemokrati där vi inte längre behöver bege oss till en gemensam fysisk lokal.

Bild: ©2003 Denis Nordmann

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Direktdemokrati

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Ordlista
0 comments on “Direktdemokrati
1 Pings/Trackbacks for "Direktdemokrati"
  1. […] vi vill avskaffa traditionella politiker och ersätta det med direktdemokrati och delegater. Detta kommer att skapa ett demokratiskt system som fattar beslut som vi alla kan stå […]

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>