Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Bloggarkiv

Röstköp

Mutor

Röstköp är den typen av valfusk när du betalar någon för att rösta eller inte rösta på ett visst sätt. Valhemlighet är ett sätt att förhindra röstköp, då den som betalar inte kan verifiera hur du röstat. …

Publicerad i Ordlista

Röstförmedlare

En röstförmedlare kan betraktas som en tjänsteman och politiskt neutral journalist

Publicerad i Ordlista

Demokratisystemet

Rösta dator bred

Det är viktigt att medborgaren lätt ska kunna hitta rätt information i demokratisystemet, och för att åstadkomma det ska medborgaren kunna göra kvalificerade informationssökningar samt prenumerera på information av intresse.

Publicerad i Ordlista

Begränsade utförare

Begränsade utförare - bred

Demokratisystemet stödjer även subsidiaritetsprincipen, d.v.s. principen om att alla beslut ska fattas så nära de berörda parterna som möjligt. Målsättningen är nämligen att även sådana beslut ska fattas demokratiskt av de berörda parterna.

Publicerad i Ordlista

Utförare

exekutiv makt-bred

Alla chefer finns inom den exekutiva(utförande) makten. Den utgörs av de som tagit på sig uppdrag ifrån folket genom demokratisystemet, dessa kallas för utförare.

Publicerad i Ordlista

Demokrati

Parthenon

Ordet Demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt eller folkstyre. Varianter av demokrati inkluderar direkt demokrati, representativ demokrati och konsensus.

Publicerad i Ordlista

Kontinuerlig direktdemokrati

Kontinuerlig Omröstning

Kontinuerlig direktdemokrati (och kontinuerlig omröstning) ger dig tid att tänka, debattera och reflektera. Det handlar om demokrati utan tidspress. En fråga måste få ta den tid den behöver.

Publicerad i Ordlista

Flytande demokrati

Flytande demokrati (Liquid democracy) är en mer dynamisk demokrati än dagens modell med partier och block.

Publicerad i Ordlista

Valhemlighet

Digital Touch

innebär att ingen ska kunna ta reda på hur du röstat i ett val. Det finns många sätt att ge en hög grad av valhemlighet även med elektroniska röstsystem.

Taggar: , ,
Publicerad i Ordlista

Delegering

delegering-av-2

En delegat är en rådgivare som du ger rätten att rösta åt dig i utvalda frågor där du själv avstår från att rösta. En delegat kan vara en individ, organisation, politiskt parti eller ett datorprogram.

Publicerad i Ordlista