Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Kontinuerlig direktdemokrati

Kontinuerlig Omröstning

Kontinuerlig direktdemokrati (och kontinuerlig omröstning) ger dig tid att tänka, debattera och reflektera. Det handlar om demokrati utan tidspress. En fråga måste få ta den tid den behöver.

Begreppet relaterar till Flytande demokrati. Istället för att rösta på bestämda dagar var fjärde år, kan du rösta när du vill och du kan ändra din röst när som helst. Nya fakta och nya argument kan komma fram som ändrar din uppfattning. Situationen kan förändras.

Val till förtroendeuppdrag

Val av personer till förtroendeuppdrag, så som exempelvis utförare eller knapptryckare, sker med en kontinuerlig omröstning. Du rangordnar kandidaterna i en prioritetsomröstning. En sammanräkning görs exempelvis varje midnatt. När en ny person kommer upp på första plats (och ligger kvar i exempelvis två veckor) görs ett byta av innehavare av förtroendeuppdraget. Den nya personen tillträder exempelvis tre veckor efter det nya resultatet.

Numeriska val

För val av skattesatser, gränsvärden, med mera, används kontinuerlig omröstning där medianen används. Ett exempel är åldersgränsen för att få köpa alkohol. Alla kan rösta på en ålder från exempelvis 0 till 100. Medianvärdet beräknas exempelvis varje midnatt eller varje gång någon ändrar sin röst. Värdet avrundas till närmaste heltal. När resultatet växlar till ett nytt värde uppdateras lagen för den nya åldersgränsen.

Val som inte lätt kan ändras i efterhand

När det gäller val som på grund av naturliga eller andra (byråkratiska) faktorer inte enkelt kan ändras när resultatet förändras, används kontinuerlig omröstning med en variabel eller dynamisk slutpunkt. Diskussionen och omröstningen pågår tills det råder ett klart övertag åt ena eller andra sidan. När ställningen mellan ja och nej är jämn, for diskussion och omröstning fortsätta. I princip är tanken att fortsätta omröstningen tills en ungefärlig koncensus (Rough consensus) är uppnådd. En metod för detta är integral sammanräkning, som du ser illustrerad  här ovan.

Kontinuerlig omröstning i riksdagen

När Aktiv Demokrati inte har egen majoritet i kommun, landsting, riksdag, EU eller FN behöver vi förståss följa existerande slutpunkter för omröstningar. Men vi kan fortfarande använda flytande omröstning internt och agera enligt resultatet inom existerande struktur med motioner, etc.

Se forumtråden om Kontinuerlig omröstning vs. Fast deadline för analys och diskussion.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Kontinuerlig direktdemokrati

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Ordlista
4 comments on “Kontinuerlig direktdemokrati
 1. Erik Bengtsson says:

  Varför starta om integreringen?

  Om jag har förstått rätt, så fastställs ett bifall i en omröstning med integral sammanräkning när röster för minus emot genom totalt antal röster integrerat med avseende på tid överskrider ett visst värde. När röster för minus emot underskrider noll nollställs dock integreringen och negativa värden integreras i stället för positiva. Detta för att eventuellt avslå beslutet. Denna nollställning verkar väldigt irrelevant. Skall tiden tills ett beslut fastställs radikalt förlängas bara för att majoritetsförhållandena ett kort tag blir lite omvända?

  Bättre vore att fortsätta integrera vid omslag mellan positiva som negativa värden på röster för minus emot. Det är ingen risk att det då skulle fattas beslut i någon riktning som det inte finns majoritet för när omröstningen avslutas. Integralen kan ju inte bli högre om röster för minus emot är negativt och tvärt om.

  Man skulle dessutom kunna rangordna beslut som fattas med hjälp av integral sammanräkning med avseende på integralens värde. Beslut långt bak i rangordningen (med negativt värde) skulle kunna vara på väg att avslås, beslut långt fram i rangordningen skulle vara nära att bifallas.

  • Joakim Sigvald says:

   Om man inte nollställer när stödet växlar mellan negativt till positivt så finns ett incitament för de som är för förslaget att lägga ett nytt identiskt förslag som då slipper dras med det negativa ackumulerade stödet och kan komma till avgörande snabbare. För att undvika att det läggs flera identiska förslag så nollställs därför integralen varje gång stödet växlar.

 2. Sebastian Näslund says:

  God dag yxskaft.
  Om inte jag förstår detta, då kommer inte gemene man göra det heller.
  Försök förklara så att jag förstår.

 3. Sebastian Näslund says:

  “Numeriska val-För val av skattesatser, gränsvärden, med mera, används kontinuerlig omröstning där medianen används. Ett exempel är åldersgränsen för att få köpa alkohol. Alla kan rösta på en ålder från exempelvis 0 till 100. Medianvärdet beräknas exempelvis varje midnatt eller varje gång någon ändrar sin röst. Värdet avrundas till närmaste heltal. När resultatet växlar till ett nytt värde uppdateras lagen för den nya åldersgränsen.”

  Nå jag tycker att det ska drickas mindre och tycker att åldern bör vara 25 år.
  I en opinionsundersökning sägs det att folket anser det ska vara 21 år.
  Jag röstar 100, för att dra upp snittet.
  Vissa 18 åringar röstar säkert 0.

  Och hur ofta ska den här gränsen ändras? Veckovis? Årligen?

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>