Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Delegering

delegering-av-2

 

En delegat fungerar som ett enmansparti med politiska ideologier och med ett eget partiprogram. Skillnaden är när man ger sin röst till en delegat så skriver man inte ut en blank check på 4 år som man gör med andra partier. Detta förtroendeuppdrag kan när som helst tas bort om du är missnöjd med din delegat, vill rösta själv på en specifik fråga eller vill att en annan delegat förvaltar din röst.

En delegat kan vara en individ, organisation, politiskt parti eller ett datorprogram som du använder för att komma fram till ett beslut helt enligt dina egna kriterier. Valet är helt upp till dig och kan ändras när som helst.

Delegatens beslut kan inte ändras under den sista tiden före omröstningens slut. På så vis får du en extra chans att uppmärksammas på ifall den delegat du valt inte uppfyller dina önskemål. Du kan när som helst ta över och själv rösta. I alla frågor där du själv röstar räknas din röst istället för delegatens röst. Du kan även delegera till olika grupper i olika frågor. Du kan exempelvis ha en delegat i miljöfrågor, en annan delegat i familjefrågor, en tredje i arbetsfrågor, osv.

Motivering

Vi överlåter ofta beslutsfattande till de vi tror kan ta bättre beslut än oss själva. Vi kan känna igen de som är bättre pålästa, har större kompetens i frågan och som vi har ett förtroende för.

Med förbättrad informationsteknologi kan vi lättare hitta och utvärdera individer och organisationer. Vi kan se vad de har för kunskaper och kompetenser. Vi kan läsa utlåtanden och utvärderingar från andra parter och vi kan undersöka dess handlande i andra ärenden. Dessa uppgifter kan sammanställas och presenteras. På så vis kan var och en av oss få en tydlig bild av hur bra en viss individ eller organisation kan fullgöra en specifik uppgift.

Du väljer själv hur mycket tid och engagemang du vill lägger ned. Du kan överlåta verksamhet och beslut till de som har kompetensen inom respektive område. Men du kan fortfarande när som helst själva gå in och medverka. Du kan när som helst flytta din delegering till en annan part eller helt ta tillbaka den.

På så vis kan institutioner byggas upp av organisationer som tillsammans har förtroendet av befolkningen. Men dessa kan när som helst kompletteras eller till och med bytas ut om det visar sig att de inte gör ett bra jobb eller om det finns ett bättre sätt.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Delegering

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Ordlista
9 comments on “Delegering
 1. Joakim Sigvald says:

  Jag noterar att alla kvinnor på bilden delegerar eller inte röstar alls medan alla män på bilden röstar direkt. Vi är inte direkt världsmästare i jämstäldhet (jämn könsfördelning) i det här partiet, men borde kanske inte uttrycka det så tydligt i vårt grafiska material.

 2. Jon says:

  Är det bara jag som ser framför mig en reklamfilm av valfritt företag med lite för mycket pengar och intresse att påverka politiken med “Välj vår delegat i dessa frågor!”?

  Hur undviks detta?

  • Christian says:

   Som jag ser det är detta problem ännu större idag, då vi enbart har ett fåtal knapptryckare där alla är kända. Så ett företag som vill påverka behöver istället påverka hela befolkningen istället för några enstaka politiker, detta blir genast mycket mer transparent än det är idag.

  • peteri says:

   Vad tror du skulle kunna vara en möjlig lösning?

   Jag tänker att jag eller du eller den som finner det odemokratiskt skulle kunna lägga fram en motion som begränsar politiska budskap på odemokratiska villkor i media.

   Problemet som du beskriver, är tyvärr inte ett problem som skulle vara unikt för ett delegerat system. Det är ett högst reellt problem även i innevarande system.

 3. haja says:

  Med direktdemokrati är påverkan öppen. Inte som nu då politiker ständigt bjuds på det ena och andra för att ” få information ” av intresseorganisationer och lobbyister. Men det är också en polikers skyldighet att informera sig i olika sakfrågor. Så det är en balansgång. Med direktdemokrari försvinner lobbyisternas makt som “köper” politiker.

 4. Sebastian Näslund says:

  Visst det kommer att framföras delegater från olika grupper.
  Och vissa delegater kommer säkert ha dolda agendor – men i slutändan kan du alltid se hur din delegat röstar och bytta ut denne. Du behöver inte vänta fyra år.

  Kampen om opinionen kommer fortsatt att handla om att påverka den enskilde, men med Aktiv Demokrati måste denna opinionsbildning ske dagligen, inte var 4:e år. Valbudgetarna kommer att spridas ut över åren. Den enskilde medborgarens åsikt blir mycket värdefull.
  De som har pengar kommer kanske inte sponsra enskilda partier i samma utsträckning, de kommer att ha mediala kampanjer i enskilda sakfrågor – se t ex hur svenskt näringsliv hade annonskampanjer inför både EU och euron.

  I ett AD scenario kan jag mycket väl tänka mig att svensk näringsliv skulle ha en delegat med 10-tals om inte 100-tals tusen “supporters”. Och ett fenomen som t ex “Blondinbella” likaså. Kanske Jonas Gardell skulle sitta på några tusen röster i “queerfrågor”.
  Vad intressant det ska bli – jag börjar nästan känna mig som medborgare igen :-)

 5. Vad händer med en fråga eller en motion som är bra men INTE blir inröstad
  resp en dålig som blir inröstad vem ska avgöra detta?
  Behöver en censurgrupp eller en granskningsnämnd anser jag

2 Pings/Trackbacks for "Delegering"
 1. [...] används oftast för att beteckna en direktdemokrati med delegering. Så som vatten kan du överlåta din röst till än den ena och än den andra och du kan när som [...]

 2. […] vi vill avskaffa traditionell politik och politiker och ersätta det med direktdemokrati och delegater. Detta kommer att skapa ett demokratiskt system som fattar beslut som vi alla kan stå bakom och […]

Add Comment RegisterLeave a Reply to Jon Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>