Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Gott…..Nytt…..År !!

fireworks

Lite mer än ett dygn kvar tills det magiska ögonblick då vi förväntas klara av att förändra det som vi dittillsdags inte har.

Vi ska bli smalare, fetare, röra på oss, lugna ner oss, göra sånt vi sagt att vi ska, inte göra så mycket, älska varandra, göra slut, gå upp tidigt, slappa mer, skaffa ett arbete, cykla dit, i alla fall ta tåget, läsa böcker, tidningar, se mindre på tv, sluta gnälla, säga ifrån, vara glad och sluta klaga.

Listan kan bli ganska diger och visar egentligen bara på en enda sak, den att det aldrig är för sent att ge upp.

De allra flesta av oss har nog slutat att lova en massa saker. Vi gör dem istället.

Vad jag tänker göra kommer ni nog att märka och om ni inte gör det så har ni i alla fall ingen aning om vad det är som är i görningen och lika bra är ju det.

Då kan ju jag göra lite som jag vill och ni kanske bara ser beundrande på mig och tänker att tänk så mycket han hinner med.

Eller tvärtom.

I alla fall så ser jag denna nya tid, som då alltså är nästa år, an med tillförsikt, som vanligt.

Det har ju så här i slutet på året plötsligt blivit ganska intressant att försöka skåda in i framtiden.

Jag har ju kastats ut ur ett parti, ett ganska märkligt och odemokratiskt sådant men tack vare att de inte ville ha mig med så fick jag ändan ur vagnen och lusläste igenom webben för att utröna om det fanns några politiskt intresserade människor i vårt avlånga land som var intresserade av demokratiska beslutsprocesser.

Det fanns det.

Även ett parti, Aktiv Demokrati.

Lite fräscht, kanske nytt och ganska spännande.

Därför skall jag nu ifrångå mina idéer om att det är onödigt att påstå att man skall göra något bestämt det kommande året.

Jag tänker nämligen göra det.

Jag tänker arbeta lite för det som jag tror är något av det viktigaste som finns för det mänskliga släktet.

Nämligen demokrati och jämlikhet.

Jag vet att ordet demokrati har många tolkningar och jämlikhet ännu fler men jag vill ändå försöka arbeta för att dess innebörd skall betyda att varje människa, varje levande varelse, varje plats på jorden skall få finnas och leva under trygga och bestående former.

Nu är jag nyfiken på att få veta vad ni har för idéer om ert kommande liv, vilka storverk skall ni åstadkomma och hur är era önskemål med tanke på arbetet inom Aktiv Demokrati.

 

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Gott.....Nytt.....År !!
About

Rak diskussionsglad samhällsdebattör med enorma krav på ärlighet och demokratisk jämlikhet.

Tagged with: ,
Posted in Demokrati
17 comments on “Gott…..Nytt…..År !!
 1. Arne Holmström says:

  Som pensionär och född in i politiken enär min Far var aktiv partifunktionär och vald till Kommun med vissa kommunala uppdrag.

  Jag har några frågor, är svenska folket mogna att bryta sitt invanda mönster att hart när fanatiskt säga ja och amen vad deras valda parti än har för åsikter t.ex som en gång sosse alltid sosse hur vansinnig politik partiet än för.

  Är mycket ledsen över att ha den åsikten att den breda massan fattar inte vad politik handlar om och fungerar som fotbollsfanatiker alternativt t.o.m. som fotbollshulliganer. Det här är smärtsamt att veta om som gör en både förbannad och ledsen.

  Hur många svenskar står upp för sitt land och folk, jag kan ge det ruggiga beskedet att max !0-15 % är intresserade över vårt lands framtid resten ser jag nästan som samhällsfrånvända.

  Vi har för närvarande en regim som gör allt för att förstöra alla svenska värden och värderingar och ändå är Moderaterna det största partiet? Det här stärker min tes att svenskar struntar i det mesta om vårt land och vi är som ett sjunkande Skepp mot vår undergång som svensk nation.

  Direktdemokrati låter fantastiskt bra och säkert jublar många medlemmar, men helt förgäves, det går inte att över huvud taget att genomföra någon sorts demokrati i ett mångetniskt land!

  Är AD så insiktsfulla som görs gällande att vara beredd att medverka till mångkulturens avskaffande, även om många vill det” så är det ändå en majoritet som säger nej till detta och därmed har demokratin ingen framtid.

  Mvh
  Arne Holmström

  • Josef Boberg says:

   “Är AD så insiktsfulla som görs gällande att vara beredd att medverka till mångkulturens avskaffande, även om många vill det” så är det ändå en majoritet som säger nej till detta och därmed har demokratin ingen framtid.”

   Jag är som Du pensionär – och är lika luttrad som Du avseende såväl BlockPolitiken som riksdagspatierna som enskilda sådana. Det kan uppfattas som att den svenska BlockPolitiken ÄR BlockeringsPolitik = PartiKrati-vanstyre. Det styrks i sig av Anne-Marie Pålssons avskedsbrev 2010 till sina väljare.

   Så den svenska modellen förefaller vara den mest framträdande DemoKraturen i världen: “I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

   Kan Aktiv Demokrati bryta detta mönster inom överskådlig tid :?:

   Tja… – faen vet – men Wi som fortfar att andas får se.

   GOD FORTSÄTTNING AV 2012 :!: :!:

 2. Josef Boberg says:

  Apropå – “Vi ska bli smalare, fetare, …”

  Sverker Olofsson tillbaka i eget debattprogram – ”Full, fet och fattig !”.

  Är det framtiden för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige :?:

 3. Hans Jangeby says:

  Vilken väg ska samhället gå? Den demokratiska klyftan ökar steg för steg i Sverige sedan sjuttiotalet då tvåkammarriksdagen avskaffades. Aldrig någonsin har så få människor i förhållande till folkmängden varit engagerade i politiska partier. De engagerade går i stället andra vägar med utomparlamentariska organisationer och demonstrationer. Väljarna saknar vanmakt, att inte kunna påverka sin livssituation. Alla politiska partier är toppstyrda i en hierarkisk organisation medan väljarna är oftast vana att jobba i platta organisationer där ansvar och medinflytande gått betydligt längre än vad lagstiftarna tänkte sig på sjuttiotalet med t.ex. MBL.

  Flör första gången i historien behöver vi inte (väljarna-folket) representanter. Vi kan besluta om det själva genom engagemang och inflytande. Det tack för den exploderande användningen av IT och sociala medier som ger direkt kommunikation och diskussion.

  Det nuvarande parlamentariska styrelseskicket har i stort inte förändrats på hundra år. Då allmän rösträtt infördes i rädsla, av dåtidens maktelit, för blodig revolution. Och dagens politiska system är igentligen en rösträttsrevolution från 1800-talet som skedde samtidigt med urbanisering och social revolution. Det är samma sak nu. IT och social revolution kommer tvinga nuvarande poklitiska system att reformeras. Ju tidigare desto bättre för människors, samhällets och demokratins skull. Maktfullkomliga politiska knasbeslut skulle inte inträffat om folket kunnat bestämma som t.ex. minskad restaurangmoms med 900.000 kr per arbetstillfälle, sveket i FRA-lagarna, telekomdirektivet, Europafördraget som smögs in i den svenska konstitutionen utan folkomröstning, myglet i kommunalpolitiken och att det blivit ett yrke att bli politiker där det för partierna sälja sina produkter-idéer med lämplig marknadsföring.

  Det blir inte lätt att ändra det politiska systemet eftersom många intelligenta personer och opinionsbildare, med mycket inflytande och beroende av nuvarande partiokrati. Ombudsmän som med näbbar och klor kommer försvara sina privilegier.
  Det kommer att ta tid att ändra och det ska ta en viss tid för demokrati innebär diskussion och lyhördhet. Det kräver också mer en slentriantänkande och förmåga att ändra ett politiskt system som dominerar helt i västvärden. Men utvecklingen ger inget val. Det allt större förtroendegap mellan folk och indirekt valda i partisystemet blir allt större och den egentliga demokratin urholkas.

  Viktigt att komma ihåg är att DD utvecklas inte över en natt, eftersom det kräver nya insikter vilka möjligheter man har att kunna påverka politiska beslut. Därför är RDD (Representativ Direkt Demokrati) ett steg på vägen att omforma vårt nya politiska system till en utvidgad demokrati där alla får makt att påverka sin livssituation. (Det som är bra med AD är att alla tveksamma kan överlåta sin röst (fullmakt) till ett annat politiskt parti eller en annan person eller organisation och när som helst byta fullmaktinnehavare eller vissa delar av den.) Alternativt är att ett etablerat parti blir ett RDD parti med mål att införa DD som statsskick.

  Många kritiserar DD oroas över egoismen att alla bara ska rösta på det som är bra för dem. Men det är en stark underskattning av individen och överskattning av den egna förträffligheten vars dubbelmoral blir alltmer tydlig.
  Varför skulle annars människor vara så givmilda och ge bort så mycket pengar till välgörenhetsorganisationer? Varför är så många ideelltt aktiva i t.ex. idrottsaktiviteter? Jo de känner att de gör nytta. Det är nog snarare så att man blir mer förstående till andras behov i att delta aktivt i en politisk diskussion och kan dela med sig om man får annat i utbyte i stället. Det visar det Brasilianska exemplet i staden Raciffe, där 1000-tals medborgare diskuterar och är med och beslutar över finansiering och budget. Att delta i den politiska diskussionen ger större förståelse för andras krav och önskemål. Att inte vara som nu, en kravmaskin och bara kräva utan att behöva ta eget ansvar som t.ex. intresseorganisationer och lobbyister från olika industrier. (t.ex. restaurangbranschen med halverad restaurangmoms.)

  Att stödja AD för att på sikt få DD, är samma kamp som fördes på 1800-talet. Och det tar tid med demokratiutveckling. Det tog i princip 100 år innan alla fick full röstrött i Sverige från inledande rösträttskamp till den nya RF från 1974.

  Vi har nu gått från industrialismens epok till informationsteknoligin där kunskap och kreativitet är fundamental för att skapa ett välfärdssamhälle. Vi behöver inte längre överlåta våra röster till partieliter, tjänstemän och lobbyister som sätter sina egna intressen före väljarnas.

  Som den politiska konservativa makten uttryckte det för cirka hundra år sedan under rösträttsrörelsen: Män utan pengar ska inte ha rösträtt! Kvinnor förstår inte politik. Det räcker att mannen i familjen har rösträtt. Under galgen med rädsla från den ryska revolutionen, fick de konservativa 1919, gå med på att även kvinnor fick rösträtt i utbyte att det skulle vara proportionella val med partier i stället för personval, som liberalet och socialister önskat sig. I valet 1921 fick även kvinnor rösta för första gången till riksdagen – även ogifta kvinnor om de var 24 år eller äldre och inte satta på undantag. Precis som samma villkor som männen hade.

 4. Arne Holmström says:

  Tack för era inlägg och förnuftiga kommentarer, men punkt ett på dagordningen är, hur ska vi avveckla mångkulturen utan att få EU och FN emot oss?

  Vi har nyss sett vad som hänt i Libyen och Egypten folk som gjorde uppror mor regimen, men i deras fall var det landsmän mot egna dito som slogs och vem vann på det?

  Hur blir det när det oundvikliga inbördeskriget blossar upp förr eller senare i vårt eget land när folk äntligen förstått att mångkultur leder till Anarki, får vi omvärldens välsignelse och förståelse, knappast, vi kommer att bli kallade nazister det behöver ingen dividera om.

  Det här är något för alla AD medlemmar att ta debatt om, hur ska vi avveckla mångkulturen för att instifta en demokrati i Sverige på parlamentarisk väg?

  • Josef Boberg says:

   “Det här är något för alla AD medlemmar att ta debatt om, hur ska vi avveckla mångkulturen för att instifta en demokrati i Sverige på parlamentarisk väg?”

   Bra fråga – Arne – men det går nog ej så länge som den globala BankingLigan styr = vanstyr världen – som jag ser det.

   Men å andra sidan så har ju allt som har en början ett slut :!:så det MÅSTE ju gå – förr eller senare.

  • Origo says:

   Arne: AD tar inte ställning i invandrafrågor. Det gör medlemmarna i AD som kan rösta. Väck förslag i AD, debatera och se till att det blir en omröstning i frågan. Får ditt förslag majoritet så driver AD sakfrågan, men inte som en politisk åsikt.

   • Arne Holmström says:

    Intressant påpekande som jag redan har förstått, men när varje normal funtad person har förstått att mångkulturen är förkastlig så är AD steget efter, för jag anser att avveckla mångkulturen är själva nyckeln för AD som en avstamp som gör det möjligt att skapa en “när och direktdemokrati” inte före den avvecklade mångkulturen och då kan vi tala om en allmängiltig åsikt som ett faktum.

    • Jerry says:

     Vad är mångkultur ? Är det köttbullen som vi plockat hit från Turkiet, eller kåldolmarna ? Är det jazzen från USA ? Opera från Italien ? Är det Västernserier. Är det färgen på vår hud ? Kristendom, hednadom, judendom, islam, ateism eller new age ?

     Hur sätter du gränsen för vad som är svensk kultur ? Är det från 1900, eller från 1950 eller från 1000-talet ? Är samisk kultur den ursvenska eller är den en främmande fågel ?

     Personligen anser jag att vi har och alltid kommer att påverkas av andra kulturer vare sig vi vill eller inte vill det.

     Varför se så mörkt på mångkulturen ? Se livet från den ljusa sidan istället, man kan kan faktiskt välja hur man vill se saker. Var nyfiken på människor, vi är faktiskt inte så olika trots att vi ser lite olika ut och har lite olika språk och dialekter !

     Sedan tror jag att de flesta männsikor som bor i Sverige i grunden är humanister och om AD blir en realitet skulle nog en majoritet isne att mångkulturen är positiv för Sverige !

     • Josef Boberg says:

      “Personligen anser jag att vi har och alltid kommer att påverkas av andra kulturer vare sig vi vill eller inte vill det.”

      VÄL TALAT :!: – och när Wi får hejd på det sedan 1800-talet pyramidiska ekonomiska tänkandet och agerandet – så löser sig helt automatiskt de allra flesta av dagens bekymmer – som jag ser det.

 5. Sudden says:

  Varför avveckla kultur istället för att maximera utbudet? För att uppnå “mångfald i enhet” så kan AD vara verktyget att skapa enheten.

  • Arne Holmström says:

   Tyvärr håller jag inte med dig för en sekund, förstår inte ens att du tänker i en sådan bana?

Add Comment RegisterLeave a Reply to Josef Boberg Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>